Takovým prostředkem k studiu života některých živočichů se staly fotopasti. V přírodním prostředí nastražené kamery se automaticky spouští, jako reakce na pohyb některého živočicha, a zaznamená jej i v situaci, kterou by se nám při běžném pozorování v přírodě nepovedlo zachytit. A přitom tato zjištění učiníme bez dlouhého čekání v nepříznivém klimatu. Velké šelmy jako je rys, vlk nebo medvěd jsou velmi plaché a není snadné je někde v přírodě „nachytat“ je tak, abychom je mohli dobře pozorovat. Proto zjištění jejich přítomnosti je velmi obtížné a podaří se jen velmi zříd.

Fotopasti nám takové zjištění velmi ulehčí a jsou velmi efektivní. I u nás, v Českém lese, bylo snahou ochrany přírody zjistit co nejvíce o přítomnosti velkých šelem, které se znovu objevují i ve střední Evropě. Proto agentura ALKA Wildlife získala výzkumný grant 3Lynx od European Development Regional Fund k takovému sledování.Pozorování v Českém lese bylo svěřeno magistře Tereze Minárikové. Tato mladé zooložka měla již v své dosavadní výzkumné kariéře dost možností poznat důkladně ekologii mnoha vzácných a ohrožených druhů, neboť svého času byla mj. na Agentuře ochrany přírody a krajiny referentem zodpovědným za záchranné programy silně a kriticky ohrožených druhů. V současnosti tedy pracuje v v grantu 3 Lynx a získala již mnoho zajímavých poznatků o výskytu a životě velkých savců v Českém lese i na sousední Šumavě.

V úterý 27. března se představí se svými poznatky tachovské veřejnosti v přednášce nazvané „Co nám ukazují fotopasti“, která se bude konat od 17.30 hod v sále Muzea Českého lesa. Zveme všechny zájemce o poznání naší přírody k návštěvě.

Pavel Řepa