Sbor pro občanské záležitosti spolu s místní organizací Svazu tělesně postižených pořádaly ve čtvrtek 8. listopadu společenské setkání v kulturním domě. Jednalo se o historicky první setkání obou organizací. Důchodci, tělesně postižení i ostatní účastníci setkání se mohli těšit z bohatého programu. Po zahájení zazpívaly přítomným děti ze zdejší mateřské školy. (Foto) Pod vedením učitelek Renaty Pavlíkové a Olgy Piptové také zatančily a na závěr vystoupení zazněla písnička Duhová kulička. Součástí kulturního vystoupení bylo také představení divadelního spolku Divoch.