Sbor pro občanské záležitosti v Chodové Plané tak zorganizoval letos již třetí vítání občánků. V březnu přivítal sedm dětí, v červenci čtyři a teď sedm nových obyvatel. Byli to Barbora Brummerová, Michaela Kovařovicová, Anna Černá, Kamila a Roman Hudecovi, Daniela Janochová a Adéla Lafatová.

V úvodu všem přítomným zarecitovaly děti z mateřské školky. Poté místostarostka Jana Batrlová a matrikářka Věra Plecitá promluvily k rodičům a příbuzným. Jako vzpomínku na tuto událost se rodiče zapsali do kroniky městyse. Na závěr členky sboru předaly dětem hračky a maminkám květiny a upomínkové listy.