Ředitelce jedné menší školy, Haně Fukalové, jsme položili několik otázek.

Vaše škola v Halži je opravdu malá. Kolik dětí ji navštěvuje?

V tomto školním roce zde máme dvaačtyřicet dětí od první do páté třídy, kteří jsou rozděleni do tří tříd. Když rodiče slyší pojem sloučená třída, jsou často v rozpacích… Není proč. U nás například je v jedné ze tříd jen jedenáct dětí. Sice má učitelka těžší přípravu na vyučování, ale má při hodině má více času se dětem věnovat.

Může malá škola nabídnout něco navíc, než škola velká?

Samozřejmě. V naší škole mohou děti s výpočetní technikou pracovat už od první třídy. Mohou si na ní procvičovat mateřský jazyk, matematiku, přírodovědu a další předměty. Navíc se seznámí se samotnou prací s počítačem, což je dnes velice důležité. Na velkých školách se k nim děti dostanou až mnohem později. Myslím, že jsme stejně dobří, jako velké školy ve městech.

Jsou při takto malé škole i zájmové kroužky?

Ano. Máme jich několik. Jsou to kroužky novinářský, divadelní a zdravotnický. Zdravotníci nám dělají radost, vloni zvítězili v krajském kole. Od druhého pololetí bude otevřen i kroužek výpočetní techniky. Také nesmíme zapomenout na mladé hasiče, kteří také mají u nás dlouhou tradici.