Motopárty na Kříženci je na Tachovsku tradiční motoristickou akcí. Pořadatelé ji také mají za ta léta vypiplanou do sebemenších detailů . Shánějí různé sponzory a zajišťují bohatý program a všeobecný marketing mají taktéž dobře zvládnutý. Je sobota ráno, obloha barvou připomíná spíše ocel a z mraků se jen leje. Ještě dopoledne pořadatele doufali, že se počasí umoudří. Ale kdepak. Veškerá práce přichází vniveč. Když jsme s pořadatelem Markem Černým prohodili pár slov, řekl mi: „Počasí je de**l. A měl pravdu.