Doufám tedy, že se nebudu opakovat. Přestože tyto spory ve většině případů jsou, jak se lidově říká, na jedno brdo a tudíž i komentáře k nim jsou si často podobné. Podobné jsou také argumenty znepřátelených stran. Tak za prvé, jedině oni mají vždy pravdu. Za druhé, jedině oni to myslí s občany své vesničky dobře. Za třetí, jedině oni jsou v právu. Co je za čtvrté a za další, to už raději ani nebudu psát. Pak také zůstávají podobné i prostředky, za pomocí kterých znesvářené strany proti sobě bojují. Jejich arzenál je skutečně široký. Od vzájemného osočování, přes obstrukce na zastupitelstvu až po trestní stíhání.

Leckde už také padla facka na sále. Také výsledky bojů jsou si podobné. Policie buď potvrdí nebo vyvrátí podezření, načež žalobci či žalovaní strhnou povyk, že oni vyhráli, že tedy jedině oni jsou ti praví, kteří by měli vést obec. V lepším případě. V tom horším se opět může stát, že znovu padne nějaká ta facka. Nebylo by to poprvé. Možná si naši komunální politici někdy berou za vzor politiky státní. Podle mne dobrá myšlenka, ale ne v naší republice. Tady bych možná doporučoval starostům a ostatním zástupcům obcí pěstovat svoji vlastní politickou kulturu. Vím také, že se leckde tak děje. Výsledkem jsou pak žaloby, udání, trestní stíhání a tak dále. Vidím, že už se začínám opakovat. Proto raději končím. Takže jaký učinit závěr? Nevím, nechám to na zastupitelích a starostech.