Je to výborná věc, nemusíme stále opakovat mnohdy sáhodlouhé výrazy či názvy. Některé jsou všeobecně známé a nikdo o nich nepohybuje, všichni vědí, co znamenají (ČR, DPH, ČSAD). Jiné používá třeba jen okruh lidí zaměstnaných v jednom odvětví, některé dobou zanikly (OÚ – okresní úřad, OF – občanské fórum) a další s dobou vznikly (EU – Evropská unie). O některých víme, co asi tak znamenají, ale přesně to říct neumíme. Do této situace jsem se dneska dostala já s pozvánkou na ples do Halže. Dříve ho pořádalo SRPŠ, všichni, kdo jsme chodili do školy víme, že to bylo Sdružení rodičů a přátel školy. Jenže dneska je to SRPDŠ, a to už je horší. V průběhu dne jsem obtelefonovala několik lidí, kteří mi podali několik různých výkladů. Zkratka se skládá v podstatě z pěti slov, ale jsou-li nebo nejsou oddělena čárkou či spojkou, to už nikdo pořádně nevěděl. A tak jsem si vybrala variantu, která se mi zdála nejlepší – Sdružení rodičů, přátel a dětí školy. Možná to mělo být Sdružení rodičů a přátel dětí školy nebo Sdružení rodičů, přátel, dětí a školy a nebo ještě jiná varianta. Nevím a snad ani vědět nechci.