Pamatujete si ještě, že jsem vás v mém úplně prvním novinovém okénku z přírody Tachovska pozval za romantikou na lestkovský granodioritový masívek? Je čas se do krajiny „žulám podobných“ hornin vrátit, tentokráte do okolí Lestkova, odkud vyrazíme na okružní výlet po „masívku“. Vydáme se jižně polní cestou vedoucí do Vísek a Olbramova.

Roztroušené lesíky v lukách a pastvinách, s balvany v útrobách a lemované kamennými snosy, jež nás po chvíli obklopí, jsou jednou z tváří zdejší krajiny. Druhá tvář má podobu zalesněných vrchů, samozřejmě také naplněných balvanisky a skalkami. Ještě než dojdete do Dolní Vísky není problém podle mapy vpravo od cesty trefit dvojvrcholek Kamenného vrchu (608,2 m). Vrchol a jihozápadně orientované stráně s bory jsou podle mne nejnázornější ukázkou zvětrávání a rozpadu granodioritů a následného „pohlcení“ balvanových proudů lesem. Samozřejmě v reálu trvá takovýto proces velice dlouhou dobu.

Východně od Kamenného vrchu leží jen o pár metrů nižší vrch s podivným jménem Herma (596,4 m) a pod ním prameniště Zádubského potoka s rybníčky. Podle nich byla pojmenována přírodní rezervace U rybníčků chránící mozaiku mokřadních biotopů, z nichž nejcennějšími jsou ostřicové louky a smilkové trávníky. Právě tam se nachází těžiště výskytu chráněných a vzácnějších druhů rostlin jako jsou vachta trojlistá, zábělník bahenní, prha chlumní (arnika), hadí mord nízký, vemeník dvoulistý, kozlík dvoudomý, ostřice skloněná, ostřice blešní…

Doporučuji přejít Hermu a nasměrovat další kroky k Domaslavi. Lesní cesta, na níž narazíte v sedýlku východně od vrcholu, tvoří přibližně geologickou hranici „masívku“. Vpravo od cesty nasedají na granodiority horniny jako svory nebo fylity. Od Domaslavi se otevírají výhledy na neovulkanity (Krasíkov, Milkovské čihadlo) na druhé straně údolí Hadovky, na další z geologických a krajinářských fenoménů regionu.

Mezi silnicí do Lestkova a údolím Podhájského potoka končí „masívek“ dvěma vrchy. Kamenná stáda, balvany „rozpukané“ do bloků, to je vizitka kóty 610,1 m (čerpám stále z nejpraktičtějších turistických map v měřítku 1:50.000 vydávaných Klubem českých turistů). Pod kótou narazíte na modrou turistickou cestu, jež vás vrátí zpátky do Lestkova. Jen na okraj – ačkoli tohle bývalé městečko dalo „masívku“ název, samotné již leží mimo něj.

Miroslav Trégler