Naše škola je již třetím rokem zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. V současné době u nás probíhá kurz obchodní angličtiny. Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují řady vzdělávacích seminářů, na kterých jsou rozvíjeny jejich profesní kompetence zejména v oblasti vzdělávání dospělých, přípravy programů dalšího vzdělávání, celoživotního kariérového poradenství, marketingu dalšího vzdělávání a podobně. Ti, kteří se zapojili do projektu, již prošli lektorským studiem a získali mezinárodně uznávaný certifikát lektora dalšího vzdělávání. Zuzana Holáková, metodička projektu

Vedení v rukou studentů ani v tomto roce nikoho nezklame

Boje za studenty a pro studenty stříbrského gymnázia v letošním školním roce opět vydobývá Rada studentů. Nikdo z jejích zástupců se nebojí obětovat svůj volný čas při organizaci řady akcí pro školu a o tom to je, přátelé!

Většina škol má pilné učitele nebo ředitele, ale ta naše se může pyšnit i studenty, kteří se snaží prosadit své názory mezi ostatními. Rada studentů pod dohledem učitelek paní Terezy Chvojkové a Jany Koutníkové se již na začátku tohoto roku zasloužila o několik změn a obohacujících akcí pro všechny návštěvníky našeho ústavu.

Mezi akce studentské rady patří Den naruby, Akademie nebo také Aprílový den. V nejbližší době, konkrétně 23. března, se uskuteční již zmiňovaná školní Akademie. Tuto akci má pod osobní záštitou Veronika Merglová, která předala žezlo předsedy rady o něco mladšímu kolegovi Janu Václavovi. Doufejme, že i pod jeho vedením bude spolupráce mezi vedením školy a žáky stále jenom vzkvétat. A že i letošní Akademie bude stejně úspěšná a zdařilá jako ta předešlá.  Rada studentů

Na trhu opět působí studentská firma

Jako každý rok se Obchodní akademie ve Stříbře zapojuje do projektu Junior Achievement, jehož hlavní podstatou je vytvořit reálnou studentskou obchodní společnost.

Studenti si v rámci projektu osvojí zkušenosti s řízením podniku a výrobní činností, což je pro ně velkou zkušeností do budoucího života a přípravou pro podnikání. Studenti v malém měřítku poznají podnikání od samého počátku.

V letošním roce si studenti třetího ročníku Obchodní akademie ve Stříbře, reprezentováni studentskou obchodní společností pod názvem EKOART, s . o. s., zvolili za předmět svého podnikání výrobu dekorativních předmětů. Vedlejší činnost podnikání je určena pro potřeby nadačního fondu, jehož posláním je získat peníze pro sociálně potřebné.

Nabízenými produkty jsou kvalitní ekologické vonné svíčky různých barev, výroba výročních přání a v neposlední řadě bude firma vyrábět různé tematicky zaměřené kolekce panáčků. Výtěžek z prodejní kolekce panáčků bude sloužit právě k realizaci zmiňované nadační činnosti.  Jan Václav, student 3. ročníku Obchodní akademie Stříbro

Cesta do parlamentu

Ve středu 22. února se skupina odvážných z řad studentů obchodní akademie a gymnázia zúčastnila debatního semináře, který řídili zástupci celostátního debatního fóra Agora. Cílem tohoto studentského projektu je podpořit schopnost mládeže diskutovat, naučit se jeden druhému naslouchat, obhajovat vlastní názory, vyhledávat si informace a poučit se z názorů ostatních.

Na únorovém setkání s koordinátory této aktivity si skupina studentů z OA2 a G6 osvojila základní principy správného debatování. Poté si sami prakticky vyzkoušeli dvě debaty na tato témata: „Ve školách by měly být nainstalovány kamery“ a „Na veřejných VŠ by mělo být zavedeno školné“.

Svým nadšením, skupinovou domluvou, kooperací a schopnostmi debatovat se probojovali do dalšího kola, které se bude konat 10. dubna v Karlových Varech.

Cesta do parlamentu byla odstartována a na ní studenty čeká ještě hodně práce, úsilí a společných prodebatovaných hodin. J. Soutnerová, koordinátorka projektu při Gymnáziu ve Stříbře

Centrum sportu aneb Hejbejte se, děcka

V letošním školním roce je známa jedna velká novinka. Každý den v odpoledních hodinách jsou pro vás, studenti a studentky, připravena pohybová cvičení všeho druhu. A nejen pro gymnazisty a studenty obchodní akademie, ale i pro vaše sourozence nebo kamarády z 8. a 9. ročníků ZŠ. O co se jedná? Centra sportu mají nabídnout podmínky pro pravidelné pohybové aktivity žákům z územně si blízkých škol, které nemají pro sportovní činnost materiální nebo personální podmínky. Cílovou skupinou nejsou talentované děti, nýbrž děti, které neprovozují pravidelně sport (nejsou jinde registrovány). Centra sportu mají prioritně zabezpečovat pravidelnou pohybovou činnost – nejlépe podle rámcového týdenního rozvrhu aktivit. Stříbrské centrum nabízí týdně šest zájmových kroužků, a to samozřejmě pod dohledem kvalifikovaných učitelů tělesné výchovy. Kromě míčových sportů jako je volejbal a basketbal jsou v nabídce i méně obvyklý badminton, aerobik či kondiční posilování a atletika. Pravidelný rozpis všech aktivit najdete na nástěnce naší školy, informace je možné získat též u pana učitele Romana Mužíka či na webových stránkách školy. Pokud tedy chcete strávit volný čas lépe než sezením u počítače, zahnat nudu a ještě k tomu něco udělat pro své zdraví, členský příspěvek pro vás bude tou nejmenší překážkou. Simona Křeválková, studentka sexty Gymnázia Stříbro

Anketa: Proč studujete obchodní akademii a gymnázium?

Anketa mezi studenty prvních ročníků Gymnázia a Obchodní akademie Stříbro. Studenti odpovídali na tyto otázky:

Proč jste se rozhodli pro studium obchodní akademie (osmiletého gymnázia)? Jaká byla vaše očekávání? Byla by vaše volba stejná i dnes?

Eva Chaloupková, Michaela Zárubová, studentky 1. ročníku Obchodní akademie Stříbro:

Když jsme odcházely ze základní školy, přemýšlely jsme o středních školách s různými zaměřeními, ale nakonec jsme si vybraly Obchodní akademii ve Stříbře. Velkou roli hrálo to, že ve Stříbře bydlíme, máme ale mezi sebou i mnoho dojíždějících. Myslíme si také, že díky této škole získáváme stejné znalosti jako je tomu na ostatních ekonomických školách v kraji. Studium obchodní akademie nám otevírá bezpochyby cestu k budoucímu studiu na VŠ. Štěstí máme i na příjemné vyučující, díky kterým máme i mnoho možností sportovního vyžití, můžeme se zúčastňovat poznávacích zájezdů, lyžařského a vodáckého kurzu. Jsme rády, že jsme si vybraly Obchodní akademii ve Stříbře, a pokud bychom se dnes měly rozhodovat znova, naše volba by byla stejná.

Eliška Bubnová, studentka 1. ročníku Obchodní akademie Stříbro:

Obchodní akademie byla pro mne volbou na prvním místě především díky doporučení mých kamarádů, kteří zde studovali. Samozřejmě jsem měla na začátku studia obavy, jaké to tu bude, jací budou učitelé, spolužáci… A hlavně jsem měla strach z učení, zda vše zvládnu. Naštěstí se žádná z mých obav nenaplnila, jsem zde velmi spokojená, a to jak s učiteli, tak se spolužáky. Mohu říct, že vůbec nelituji svého rozhodnutí a určitě bych si podala přihlášku na stejnou školu. Líbí se mi tady skoro vše, od vybavení odborných učeben, přístupu učitelů až po fungující Radu studentů, prostřednictvím které můžeme otevřeně vyslovit své názory a podněty pro změny ve škole.

Petr Kaĺavský, student primy osmiletého gymnázia:

Chtěl jsem zkusit, zda zvládnu náročnější učení na jiné škole. Těžší je pro mě každodenní dřívější vstávání, ale dojíždějících je nás většina. Je dobré, že čekání si můžeme zkrátit v tzv. přespolní třídě. Určitě jsou tady přísnější učitelé, ale na druhé straně si tu užijeme i spoustu zábavy. Líbí se mi, že jsem si tu našel hodně nových kamarádů, máme každý vlastní šatní skříňku a o přestávkách můžeme hrát ping-pong.

Matouš Vaďura, student primy osmiletého gymnázia:

Kdybych měl odpovědět na otázku, proč jsem se hlásil na gymnázium, odpověděl bych, že jsem se na základní škole nudil. Líbí se mi, že jsem v kolektivu kamarádů, kteří mají podobné zájmy a představy o budoucnosti. Rozhodování mi usnadnil i bratr, který zde už studuje. Rozhodoval bych se stejně jako před rokem, líbí se mi totiž celková atmosféra na škole, učitelé, nabídka kroužků, nejvíc ale pingpongové stoly.

Chcete prezentovat vaší školu na stránkách tištěného vydání Tachovského deníku a na www.tachovsky.denik.cz ? Vaše dotazy rádi zodpovíme. Napište nám na: jiri.kohout@denik.cz.