V pátek 30. září zde podepsali zástupci o obcí Halže a Guteneck dohodu o spolupráci. Tímto podpisem tak vyvrcholilo více než roční přátelství mezi oběma obcemi u jehož zrodu stála těžko uvěřitelná náhoda.

„Vše začalo tím, že obec Halže se převzetím kostela od církve stala nejen majitelem této nemovitosti, ale také skříně plné starých zaprášených mešních rouch. Pracovnice Místní akční skupiny Český les s o tom jednou zmínila své německé kolegyni a ta zase znala hraběte Beissela, který je vášnivým sběratelem těchto oděvů. Slovo dalo slovo, roucha byla odborně vyčištěna a zrestaurována a ve spolupráci s hrabětem Beisselem a obcí Guteneck byla uspořádána společná výstava. Nakonec ale nezůstalo jen u ní,” popsal začátky spolupráce starosta Halže František Čurka.

„Rozuměli jsme si, protože jsme zjistili, že jsme si velmi podobní. Obě obce jsou stejně velké, existují v podobných ekonomických podmínkách, mají stejné školy, spolky. V Halži byl i zámek, ale ten bohužel v padesátých letech vyhořel a byl srovnán se zemí,” pokračoval halžský starosta.

Slavnosti se zúčastnila řada významných hostů, za českou stranu to byl poslanec Václav Votava, který ve svém proslovu zavzpomínal na železnou oponu a srovnal tehdejší situaci v pohraničí s dnešními možnostmi a volností pohybu osob i zboží. Na závěr popřál oběma obcím, aby podpis byl začátkem nové spolupráce nejen mezi představiteli obcí, ale aby se duch partnerství a přátelství přenesl do všech úrovní vašich komunit – do škol, spolků, mezi jednotlivé občany.

Podle starosta Čurky se díky partnerství rozšíří oběma obcím možnosti spolupráce. „Pokud vím, tak naše školy už připravují nějaké společné akce. Jistě přibudou i další spolky a organizace z obou obcí,” doplnil Čurka.

Autobusem přijela početná také delegace z Halže. A ti halžští občané, kteří se nemohli v pátek zúčastnit o nic nepřišli. Slavnostní akt podpisu se totiž v pátek 4. listopadu zopakuje v Halži.

Jana Šatrová