Jedním z hlavních bodů jednání Okresního Sdružení Hasičů Tachov, které se konalo ve Stříbře bylo, jak přilákat děti k zapojení se do kroužku mladých hasičů ve sborech působících na Tachovsku. „Ve větších městech je nabídka zájmových kroužků poměrně široká ale na vesnicích mají děti většinou možnost hrát fotbal nebo chodit do kroužku hasičů. Naším cílem proto je, aby k nám děti chodily rády“ řekl Deníku za OSH Tachov Jan Muchna a doplnil, že pokles účasti v hasičských soutěžích už se zastavil. „V současné době máme účast tak kolem patnácti družstev, což je dostačující počet,“ dodal.

Jedním z kroků, kterými chce OSH Tachov napomoci většímu zájmu o hasičský sport mezi dětmi ale i k vyšší účasti na hasičských soutěžích je i úprava pravidel a podmínek pro účast v nich. Pro letošní rok vyhlásili Tachovskou ligu mladých hasičů a stanovili některá nová pravidla, která sborům usnadní účast v soutěžích. „Zjednoduší se především přihlašování do hasičských soutěží, tedy kromě hry Plamen. Účastníci se nově mohou hlásit elektronicky. Jedním z hlavních požadavků ale zůstává, že SDH má mít vyřízené závazky, zejména uhrazené členské příspěvky vůči OSH Tachov.

Hasiči ve Stříbře plánovali soutěže pro Sbory dobrovolných hasičů pro letošní rok a mluvili také o tom jak přilákat mladé.Zdroj: Jan MuchnaDalšími body jednání byl kalendář soutěží, kterých se v letošním roce mohou sbory zúčastnit. Ten je už nyní vyvěšený na internetových stránkách Okresního Sdružení Hasičů Tachov. Probrány a vysvětleny byly také pravidla hry Plamen, hasiči probrali bezpečnost práce s dětmi a na závěr jednání si udělali vedoucí mladých hasičů test.

Další setkání je plánované na podzim, kdy budou hasiči hodnotit uplynulou sezonu a proberou otázky týkající se hasičského sportu. „Do budoucna také zvažujeme, že bychom všechny potřebné testy dělali elektronicky. Zatím je kolem toho ale velká diskuze, takže se k tématu vrátíme na podzimní schůzce,“ uzavřel Jan Muchna.

Kromě soutěží a výuky znalostí potřebných k vykonávání hasičského sportu se děti také mohly zapojit do soutěže, jejímž tématem byla požární ochrana očima dětí. Soutěž byla určená pro všechny děti Základních škol a malovat mohly obrázky s požární tématikou. Obrázky následně odevzdaly v hasičské zbrojnici v Tachově, kde budou odbornou porotou vybrány tři nejhezčí a ty následně poputují do krajského kola.

V případě úspěchu v krajském kole postoupí do celostátní soutěže.

Rekonstrukce železničního mostu přes vodní dílo Hracholusky, na trati Pňovany - Bezdružice.
Viadukt je dokončený. Vlaky se na něj vrátí v úterý