Okresní shromáždění dobrovolných hasičů se koná jednou za pět let. „Je to délka volebního období a úkolem shromáždění je volit nové orgány. Volí se přímou volbou výkonný výbor, starosta i jeho dva náměstkové,“ vysvětlil Miroslav Lukeš.

V tachovském okrese působí padesát dobrovolných hasičských sborů a každý delegoval na schůzi do Benešovic jednoho delegáta. Pokud je ale v jednotlivém sboru deset s více žen, vyslal takový sbor také jednu delegátku.

Kromě volby výkonného výboru a řídících orgánů se na shromáždění probírá také činnost za uplynulé volební období, především pak účast na soutěžích, pomoc obcím, zásahy a stav členské základny. „Moje hodnocení uplynulých pěti let bude převážně pozitivní. Aktivita sborů se zvýšila, vznikly tři nové kolektivy mladých hasičů. Nahoru šla také úroveň zásahové činnosti. Je vidět, že hasiči berou školení, která absolvují, vážně,“ uvedl Lukeš.

Negativní informaci ale přece jen našel. „Mrzí nás, že se nedaří udržet dorostenecká družstva. Družstva mládeže máme, ale dorost není. Jednotliví dorostenci se zapojují do soutěží dospělých hasičů, ale dorostenecké družstvo nikde nepůsobí,“ uvedl.

Ve srovnání s předchozím obdobím se podle hasičů výrazně zlepšila vybavenost sborů. Zásahové jednotky disponují předepsaným oblečením, daří se získávat nová zásahová vozidla. V uplynulém období dostali nové vozidlo například hasiči v Halži, Černošíně, či Boru. Letos by je měly dostat sbory v Tachově a Stříbře.

Z dvanácti kandidátů zvolilo sobotní shromáždění šestičlenný výkonný výbor. Starostou se tedy stal opět Miroslav Lukeš, náměstky Václav Janča a Miloslav Moravec. Zbývajícími členy výkonného výboru jsou Jiří Černý, Jiří Havlovic a Jiří Kohout.