Starosta hasičů Jiří Havlovic zhodnotil činnost za rok 2023, kdy vyzdvihl práci s mládeží, jejíž součástí je pořádání letního dětského tábora v Hradci u Stoda. Zájem o tábor je každoročně veliký, místa jsou obsazena dlouho dopředu.

„Vyjížděli jsme v loňském roce 44krát. Převážně se jednalo o technické zásahy a pomoci, devětkrát jsme byli u požáru,“ vypočetl v průběhu schůze Jiří Havlovic.

Ten měl tu čest rozdat také medaile za dlouholetou činnost u sboru, kterou odměnil mimo jiné i Ladislava Haláka. „Láďa je nositelem nejvyššího hasičského ocenění Řádu zasloužilého hasiče a u sboru je aktivní už 60 let,“ osvěžil v krátkosti paměť přítomným Havlovic. Valné hromady se zúčastnili i noví členové, kteří se hlásí do zásahové jednotky sboru.

Děti si na letním táboře v Lomíčku užívají pohodu. Vypravily se na cestu kolem světa, při níž i rýžovaly zlato.
Táborníci z Lomíčku se vypravili na cestu kolem světa. Během ní našli zlato

Zároveň hasiči navrhli nového velitele zásahové jednotky neb dlouholetý velitel Jaroslav Šrom ke konci roku ukončil svoji velící činnost. „Nový velitel musí být schválen zastupitelstvem obce,“ řekl Deníku Stanislav Večeřa, člen SDH Konstantinovy Lázně. Protože po dlouhém debatování hasičům vyschlo krku, přivítali s chutí připravené občerstvení, při němž si pak vydrželi povídat ještě dlouhou dobu.