SDH Staré Sedliště má aktuálně 43 členů, z toho je 12 žen a jeden mladý hasič. Jak zhodnotil starosta sboru Jiří Vacek, třináctičlenná zásahová jednotka vyjížděla v uplynulém roce k pěti požárům, a čtyřikrát poskytovala technickou pomoc. Jak na valné hromadě zaznamenal kronikář obce Václav Hurych, hasiči také prováděli dezinfekci veřejných prostor ve Starém Sedlišti i spádových obcích.

"Členové sboru organizovali tradiční turnaj v sálové kopané, soutěž v požárním útoku Memoriál O. Potočného, hru pro děti Cestou necestou aneb Loučení s prázdninami a lampionový průvod. Podíleli se dále na organizaci masopustního průvodu a historického večera," uvedl kronikář.

Významnou částí činnosti sboru jsou brigády, sběr želena a svoz vysloužilých elektrospotřebičů, při kterém získali celkem 17 666 korun. "Důležitou součástí je i odborná příprava členů sboru a členů zásahové jednotky," zapsal kronikář.

Technická olympiáda Plzeňského kraje zná vítěze.
Tachovská průmyslovka získala tři ocenění

Hasiči ze Starého Sedliště pomohli i tornádem poničené obci Hrušky na jižní Moravě, kam odeslali 17 500 korun ze sbírky, kterou uspořádali. "Připojili se rovněž k celostátní pietní akci k uctění památky dvou členů JSDH Koryčany, kteří zahynuli při výbuchu plynu v rodinném domě v obci Koryčany," doplnil Hurych.

Hasiči při valné hromadě dále schválili plán činnosti na letošní rok, kdy k nejdůležitějším akcím bude patřit 20. ročník turnaje v sálové kopané O pohár starostky obce, 17. ročník soutěže v požárním útoku Memoriál Ondřeje Potočného a především oslavy 140. výročí založení sboru.

"Čtrnáct členů SDH Staré Sedliště převzalo v sobotu čestná uznání a medaile. Mezi vyznamenanými byli Petr Haas a Zdeněk Krasinský, kteří převzali stužku za 40 let a Jiří Vacek st. a Václav Černý, kterým byla udělena Medaile sv. Floriána," informoval kronikář obce.