V souvislosti s tím každoročně vydávají hasiči varování před možnými zraněními a nabízejí rady při nakupování pyrotechnických předmětů. „Doporučujeme občanům nakupovat pyrotechnické předměty, které mají český návod. Nutné je také pečlivě zvážit, kde lze bezpečně zábavní pyrotechiku použít,“ upozorňuje František Vaško, mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

Před použítím je vždy třeba důkladně prostudovat návod k použití. Rozhodně nelze pyrotechnické efekty používat v blízkosti zaparkovaných automobilů, v místnostech, v blízkosti střech, balkonů a hořlavých předmětů. „A samozřejmě je nebezpečné pyrotechniku používat tam, kde je velké množství lidí,“ zdůrazňuje Vaško.

Každý pyrotechnický výrobek musí být označen certifikátem státni zkušebny, klasifikační třídou, do které jsou pyrotechnické předměty zařazeny od jejich nejnižšího stupně nebezpečnosti. „Do první třídy patří pyrotechnické hračky jako jsou prskavky, pistolové kapsle, do druhé pak předměty, které mohou být prodávány pouze osobám strších patnácti let. Například bengálské ohně, gejzíry a petardy,“ informuje mluvčí hasičů. Do třetí třídy nebezpečnosti patří předměty, které mohou být prodávány pouze osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů.

Každý prodejce je povinen u kupujícího si tuto skutečnost ověřit. Rady hasičů patří také, co se zapálených svíček týče. „Na adventním věnci ji nesmíme v žádném případě nechat bez dozoru. A už vůbec nemůžeme odejít z bytu. Zapálenou svíčku musíme vždy umístit na stabilní nehořlavou podložku v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Neměla by být u okna v průvanu a v blízkosti záclon, sedaček nebo jiných textilií,“ připomínají hasiči.

Nebezpečné je také nechat svíčku bez nehořlavé podložky na nábytku anebo poličce. Obdobná opatření je třeba dodržet i u vonné aromalampy. „Nutné je také dávat pozor na děti, aby si bez dozoru nezapalovaly prskavku či svíčku,“ dodal František Vaško.