Nový vlastník chce z objektu udělat rozhlednu a památník železné opony.

Věž získal do svého vlastnictví Klub vojenské historie Tachov. „Chceme upravit existující hlásku na veřejnou rozhlednu a památník železné opony. Zatím jsme v přípravné fázi, rekonstrukce potrvá jeden až dva roky. Financovat ji budeme z dotací, sami bychom to nezvládli,” sdělil Deníku za Klub vojenské historie Jan Kárník.

Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou kolem pěti a půl milionu korun. „Zatím počítáme jen se zprovozněním věže, zázemí typu občerstvení by nebylo rentabilní. Počítáme s celoročním provozem a s propojením s okruhem na Silberhütte,” doplnil s tím, že finální podoba věže se ještě dolaďuje. „Proto není zatím dostupná vizualizace, podoba okolí bude upřesněna na základě jednání s CHKO Český les a s Lesy ČR,” uvedl dále Kárník. Pokud se vlastníkovi podaří získat dotaci, odhaduje termín zprovoznění pro veřejnost do dvou let.

Věž byla připravena k bezúplatnému převodu do majetku sdružení obcí Lučina již v roce 2008. Kvůli stavu hlásky a nedostatku financí na její rekonstrukci ale tehdy sdružení převod odmítlo. Proto armáda plánovala demolici.

Oproti současnému stavu byla v době funkčnosti hláska mnohem vyšší. „Původně měla jedenáct pater, teď je jich šest. Byly tu garáže, strážnice. Snad v každém patře byly záchody, pokoje, měli jsme tady i kuchyňku. Zásoby se vozily z Tachova na několik dní,“ vzpomínal před časem na Havran Stanislav Sýkora z Tachova, který na věži sloužil v sedmdesátých letech.