Nové archeologické centrum rozšíří současnou nabídku parku, který je největším archeologickým muzeem v přírodě v Německu.

Otevření ArcheoDílny patří ke společným česko-německým projektům v rámci dlouhodobé pozitivní spolupráce mezi oběma zeměmi a bude sloužit jako pracoviště pro experimentální archeologii. Za českou stranu se do projektu podařilo zapojit Karlovu univerzitu, Západočeskou univerzitu v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni a Muzeum Českého lesa Tachov.

Ministr kultury Antonín Staněk se na slavnostní akci ArcheoDílny setkal se svým protějškem, bavorským ministrem školství a kultury Berndem Siblerem a dalšími představiteli německé politické reprezentace a společně vyzdvihli česko-bavorské vztahy, které jsou dle jejich vyjádření na vynikající úrovni.