Pohled do dávné historie baví děti ve Starém Sedlišti. Nahlížejí do starých knih, vyrábí pergamen, dokumentují místní památky. Letos nově od počátku října funguje při zdejší základní škole Kroužek mladých historiků, zřizovatelem je Dům dětí a mládeže Tachov a kroužek vede Libor Marek.

Mladí historici se hodlají scházet dvakrát do měsíce. „Při předcházejícím setkání se děti věnovaly prohlídce starých knih a tisků, vyráběli jsme pergamen opatřený pečetí, závěrem si děti nastudovaly materiál pro páteční výšlap," řekl Deníku vedoucí kroužku s tím, že pro mladé historiky se chystají i kresby a modely, které připravuje Andrea Huclová.

Cílem zatím posledního setkání bylo zdokumentovat památky Starého Sedliště. „Začínali jsme sochou sv. Jana Nepomuckého, která je věrnou kopií sochy z Karlova mostu a vyrobena byla z trachytu, o soše vyprávěla Anežka Futerová a já doplnil zajímavosti o životě Jana z Pomuku," dále uvedl Marek. Druhá zastávka byla u kapličky, která se nachází po levé straně cestou na Tisovou, zde o historii povyprávěla Michaela Záveská. „Třetí zastavení naší výpravy bylo u místní prodejny, kde dříve stával zámek, kde nás s historií a postavou Ignáce Borna seznámil Tomáš Marek," poukázal vedoucí mladých historiků.

Poslední místo, které kroužek navštívil, byl kostel sv. Prokopa a Oldřicha, kde na děti čekal Petr Fojtíček. „Ukázal nám největší zajímavosti kostela, varhany, kostelní zvony a také pověděl o hrobce pod kostelní podlahou."

Kroužek si oblíbil i Stanislav Zacpal z Částkova. „Historie zajímá mne i mého taťku. Koukal jsem s ním jednou na dokument v televizi a bavilo mne to a od té doby rád sleduji dokumenty o historii a také rád čtu. Dnes mne nejvíce zaujala návštěva kostela, hlavně se mi zde líbí varhany," řekl Stanislav, žák páté třídy.
Anežka Futerová chodí také do páté třídy a dojíždí z Kosova. „Sice chci být zvěrolékařka, ale myslím si, že je dobré poznat, kde žiji," podotkla. Zkoušela hrát v kostele na varhany. „Čtyři roky chodím na klavír," dodala.

Kroužek mladých historiků zaujal i třeťáka Maxmiliána Markuse Tempíra. „Chci vědět, co se dělo třeba před tisíci lety. Zajímá mne to a bude se mi to hodit do školy. A také mne zajímá středověk i doba k nám bližší," popsal snahu a zájem o poznání.

Pro vznik kroužku dala prvotní podnět učitelka Pavlína Kuncová. „Poděkování patří také řediteli Základní školy Staré Sedliště Miloši Jílečkovi a zástupkyni Haně Markové za podporu a poskytnutí dvou učeben ve škole," poukázal Libor Marek a dodal, že: „Příště budeme opět ve škole, v dílnách, kde si povíme, co to je heraldika a zkusíme vyrobit vlastní erb. V plánu je také vyrobit věrohodný model zámku ve Starém Sedlišti. Na tento školní rok máme docela smělé plány, v listopadu třeba navštívíme zbytky Zlaté cesty u Trnové, chceme ji přeměřit, zakreslit a také nafotit milník Karla IV. Dále pojedeme prozkoumat Šibeniční vrch nedaleko Boru, půjdeme za památkami Nového Sedliště a řadu dalšího. V učebnách a dílnách budeme dělat kopie cechovních pečetí a největším cílem je udělat krátký film o památkách obce, který by škola a obecní úřad měly na svých internetových stránkách."