„Zhruba před rokem schválilo zastupitelstvo záměr výstavby. A protože z pondělního hlasování nebylo přijato žádné usnesení, platí schválený záměr,“ vysvětlil nám starosta Stříbra Miroslav Nenutil.

Zastupitelé byli na zasedání seznámeni s výsledkem referenda, tedy s tím, že referendum je ve smyslu zákona neplatné kvůli malé účasti a není tedy ani závazné. Investor, tedy ČEZ Obnovitelné zdroje, i odpůrci výstavby požadovali, aby se na pondělním zastupitelstvu s konečnou platností rozhodlo.

Šest zastupitelů hlasovalo pro výstavbu, stejný počet proti. Jeden zastupitel se zdržel a dva nehlasovali. Ke schválení jedné z variant bylo potřeba osmi platných hlasů. Konečné usnesení o hlasování tedy nemohlo být přijato.

Radnice tedy bude podle původního usnesení dále jednat s investorem. „Do konce června máme předložit návrh smlouvy s ČEZem,“ uvedl Nenutil.

„Výsledek hlasování pro nás je příznivý a znamená, že platí to, co se rozhodlo předtím. Že budou pokračovat přípravy k výstavbě větrného parku a bude podapsána smlouva s městem,“ řekl nám k hlasování Ladislav Březina ze společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje.

Záměr stavby šesti větrných elektráren severozápadně od Stříbra v současné době prochází procesem posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Ten může trvat několik měsíců.

Podnět k opětovnému hlasování o stavbě může nyní dát pouze někdo ze zastupitelů a hlasování musí podpořit většina členů.