Položena byla jednoduchá otázka na aktuální téma:

Jak se vám líbí Husitské slavnosti?

A zde přinášíme výsledek, jak odpovídali účastníci ankety.