Jedním takovým je kus louky za Studánkou směrem na Lesnou. Za II. světové války tudy procházel pochod smrti z Tachova do Flossembergu. „Z výpovědi jednoho vězně vyplývá, že právě zde nocovali, ale patnáct z nich nepřežilo. To místo bychom chtěli najít," vyprávěl Soukup. Podle jeho slov museli být vězni spáleni a to místo by měl připomínat malý historický kříž.

Hledání tohoto kříže nebylo ale snadnou záležitostí. Za Studánkou sice v minulých dnech skupina hledačů našla jeden poškozený, ale o jeho historii se zatím neví nic. „Není to ten, který jsme hledali," potvrdil Soukup.

Na pátrání po křížku a po informacích s ním spojených se podíleli i obyvatelé Studánky. „Při pravidelném setkání našich důchodců jsem jménem pana Soukupa požádala místní spoluobčany o pomoc s hledáním onoho místa," uvedla starostka Studánky Irena Zapletalová. „Pan Šlehofer mi s nadšením přislíbil účast a tak jsme společně všichni tři vyrazili na místo. Kámen je od komunikace vzdálený asi pět set metrů, je povalený, křížek zrezivělý a z komunikace směrem na Lesnou si ho vůbec nevšimnete," pokračovala starostka v líčení.

Jenže právě tento nalezený křížek není tím hledaným. „Podle výpovědí z té doby, se hledaný železný křížek popsaný ve svědeckých výpovědích asi nacházel na úplně jiném místě," vysvětlila s tím, že kámen je třeba vyčistit, aby se dal zjistit letopočet a popis. Uvolněné zrezivělé části křížku uložili v budově Obecního úřadu ve Studánce. „Snad jen díky tomu, že ze silnice není vidět, kusy železa ještě neskončily ve sběru. Dnes nedokážu říct budoucnost tohoto křížku, ale odkazy z minulosti bychom měli uchovávat pro naší budoucí generaci," dodala starostka.