„Pan Sobotka zhodnotil naše již skoro tradiční setkání počátkem kalendářního roku," informoval Deník Karel Neuberger ze stříbrského hornického spolku.

Ten se ujal slova hned po místopředsedovi Senátu. Hostiteli věnoval novou publikaci o historii hornictví, pamětní medaili a pozvánku do Stříbra na 26. dubna, kdy se uskuteční oslavy 500 let od udělení horních řádů olověným dolům u města Stříbra.

„Následovala slova předsedy Sdružení hornických a hutnických spolků ČR Miroslava Šťastného, v zastoupení předsedy Českého báňského úřadu Ivo Pěgřímka, kancléře Toufara a dalších hostů," popsal Neuberger.

Poslední slovo si vzali zástupci hornického spolku z Kladna, kteří jsou v letošním roce pořadateli již 17. setkání hornických měst a obcí České republiky.

„V srdečné debatě bylo zhodnoceno i mnoho dalšího. Shodli jsme se na tom, aby se naše hornictví opět pozvedlo. Následovalo společné foto v jednom z nádherných sálů tohoto paláce. Před ukončením akce si účastníci setkání mohli prohlédnout reprezentační prostory Valdštejnského paláce. S přáním všeho dobrého v letošním roce, s brzkým shledáním ve Stříbře a v září na Kladně se s námi hostitel rozloučil," doplnil Neuberger.