„Na základě získaného dotačního titulu z programů Plzeňského kraje rozmisťujeme a osazujeme posledních devět turistických tabulí za účelem rozšíření stávající hornické stezky v intravilánu města Stříbra," upřesnil Deníku za hornický spolek jeho první místopředseda Karel Neuberger.

Celkový a konečný stav tabulí bude podle jeho slov 33. „Trasa naučné stezky prochází i okolními obcemi Vranov, Svinná, Sytno, Kladruby, Milíkov, Svojšín a Kšice. Délka trasy je přibližně 50 kilometrů," uvedl dále místopředseda k naučné stezce, která odkazuje na hornické tradice Stříbrska. Stezka je vhodná pro pěší turistiku a cykloturistiku.

Součástí trasy je i zhotovení ortofotomapy s označením umístěných jednotlivých zastavení s tématikou hornické minulosti stříbrského revíru. Hornický spolek do konce roku vydá pro návštěvníky a zájemce informační propagační materiál.

Horníci doufají, že rozšíření hornické stezky zaujme i svojí bohatou informovaností o hornické historii města, revíru, mineralogii ložiska, o Horním úřadu. „V rámci Plzeňského kraje je královská dědičná štola Prokop jediné přístupné podzemní dílo. V letošním roce si připomínáme 500 let od propůjčky štoly Prokop a 500 let od vydání dvou horních řádů olověným dolům u města Stříbra," doplnil Neuberger.