„Máme osmašedesát členů. Jejich hlavní náplní je dokončení rekonstrukce štoly Prokop, ošetření důlní techniky umístěné v hornickém skanzenu, provozování muzejní úzkorozchodné trati. Letos chceme pokračovat v rekonstrukci odvodňovacího kanálu. K naší činnosti samozřejmě patří reprezentace na dalších akcích pořádaných hornickými spolky či hornickými městy,“ sdělil Deníku hlavní náplň práce spolku jeho první místopředseda Karel Neuberger..

Členové stříbrského hornického spolku spolupracují se svými kolegy z jiných hornických měst a pravidelně se zúčastňují jejich akcí. Byli například na hornickém plese v Příbrami, kde navštívili také Prokopskou pouť, zúčastnili se třináctého setkání hornických měst a obcí v Jihlavě (letošní čtrnácté setkání bude v září hostit právě Stříbro), zúčastnili se otevření dolu Řimbaba v Bohutíně a v Kladně navštívili výroční schůzi tamního hornického spolku.

Do seznamu akcí si dále mohou připsat exkurzi do dolu Jeroným v Krásnu, exkurzi do dolu Svornost v Jáchymově, návštěvu geologické výstavy v Klášterci nad Ohří, účast na hornickém dni v Plané či na městských slavnostech v Chodově.

Několikrát navštívili Slovensko, byli například na setkání hornických měst v Handlové, vyjeli rovněž do Pezinku a Banské Štiavnice.

Na štole Prokop se jim loni podařilo upravit odvodňovací kanál, zprovoznit muzejní úzkorozchodnou důlní dráhu. Ve Stříbře vykázali členové spolku řadu dalších aktivit, včetně vydání dvou publikací, a to knihy a dvd Královské horní město Stříbro a publikace Minerály stříbrského revíru. Uspořádali rovněž 83. hornický ples.

„Pokud se upřímně podíváme na počet akcí, kterých jsme se zúčastnili a které jsme organizovali, je to neskutečný počet. Rádi bychom chtěli touto cestou velmi poděkovat všem členům za vzornou reprezentaci našeho spolku a našeho královského horního města Stříbra,“ vyjádřili se za vedení spolku Radek Strankmüller a Karel Neuberger. „Vždyť jenom během měsíce září jsme se shodou okolností ocitli tři víkendy po sobě na Slovensku. Spolek v loňském roce přispěl ke zviditelnění města vydáním dvou publikací. Akce, které jsme pořádali navštívili hosté, přátelé a kamarádi z celé České republiky i sousedních zemí,“ dodali s tím, že by rádi poděkovali městu Stříbru za podporu.