Jak vlastně došlo k tomu, že se v nich mohou horníci ukazovat, vysvětlil Deníku předseda spolku Karel Neuberger. „Právo nosit stříbrské hornické uniformy získali stříbrští horníci už v roce 1806 a od císařovny Marie Luisy také obdrželi hornický prapor s obrazem patrona Svatého Prokopa, v tehdejší ceně 192 zlatých a 55 krejcarů,“ uvedl Neuberger. „Tento prapor byl zhotoven z těžkého hedvábného plátna v černožluté barvě. Na jedné straně byla královská koruna s říšským dvouhlavým orlem a na druhé straně obraz svatého Prokopa se zlatou stuhou, kterou darovala horníkům císařovna Marie Luisa, manželka císaře Františka I., na památku návštěvy ve Stříbře. Hornictví ve Stříbře s různými přestávkami trvalo přes 800 let. Je to nejdéle těžený rudní revír a zároveň nejstarší rudní revír Českého království, jehož definitivní konec nastal v roce 1975,“ popsal prapor předseda spolku. Někteří lidé ale prý ještě nepochopili, proč se horníci ve svých uniformách často ukazují. „Nevím, čemu se lidé diví. Vždyť i hasiči nebo ostrostřelci na různých akcích nosí uniformy. Mohu s jistotou říci, že jsou na to i pyšní, protože tím zároveň udržují tradici. Málokdo dnes ví, že ve dvacátých a třicátých létech 20. století bylo ve Stříbre celkem 70 různých spolků,“ připomíná Neuberger.

Hornický spolek ve Stříbře vznikl v roce 2002, od té doby urazil pořádný kus cesty. „Troufám si říci, že svojí činností a iniciativou členové hornického spolku pro naše město udělali ohromnou prezentaci, jak u nás doma tak i v zahraničí. Spolek sdružuje lidi všech možných profesí a věku od zámečníka, horníka, speleologa, učitele až po státního zaměstnance. Všichni ve věku od 20 let do 78 let. Cílem všech je zájem o montánní hornictví a historii našeho krásného horního města,“ uvedl předseda.

„V dnešní době velké stagnace hornictví si nemůžeme mezi sebe vybírat členy z hornických profesí, jichž mezi námi pomalu ubývá, proto většinu hornických spolků v Čechách i v zahraničí tvoří zájemci o tohoto koníčka. Být členem našeho spolku není jednoduché, vždyť jen koupě nové uniformy vyjde na několik tisíc korun. Většina našich členů si v ničem nezadá se skutečnými horníky. Při rekonstrukci štoly Prokop, někteří nafárali při této činnosti desítky či stovky hodin. Doufám v silnou pospolitost členů hornického spolku. Již nyní máme mezi sebou několik rodin, které předávají hornické tradice mladší generaci, jen tak dál,“ doufá nadále v činnost hornického spolku Karel Neuberger.