Důl Dyleň je bývalý uranový důl u zaniklé obce Slatina v okrese Cheb v Karlovarském kraji. V provozu byl ve 2. pol. 20. sto. Těžba byla zahájena v 60. l. Dobývání bylo ukončeno k 31. 8. 1991, důl byl zatopen a veškeré povrchové objekty zcela zlikvidovány.

Akci uspořádal Hornický spolek Planá, který pozval své hornické kamarády do průvodu městem a k následnému programu před hornickým muzeem.

„Na plánském náměstí se k hornické parádě sešlo vedle domácích několik hornických spolků se svými prapory z Příbrami, Chodova, Zbůchu, Tlučné, Rudolfova, Stříbra a několik spřátelených hornických spolků z Německa. Za doprovodu dechové kapely z Tachova hornický průvod dorazil na plac před Šlikovou štolou,“ popsal jeden z účastníků, Karel Neuberger z Hornického spolku Stříbro.

Před plánským hornickým muzeem zahájily slavnost české a německé hornické hymny a uvítací projevy, kdy k přítomným promluvil mimo jiné za pořádající plánský spolek Jan Teplík. Nechybělo stužkování hornických praporů a předávání darů.