O hodinu později z náměstí vyšel slavnostní hornický průvod, který se zastavil až u Hornického muzea v Sadové ulici. Zde nejprve zahrála hornická hymna následovaná svěcením tupláku a křestem nového spolkového praporu. „Celý program se mi moc líbí. Na podobné akci jsem poprvé, ale myslím si, že je celé odpoledne skvěle připravené a vydařené,“ řekla Deníku Markéta Velebová, která se přišla na Sváteční hornické odpoledne také podívat.

O zábavu se dále starala dechová kapela Nýřaňanka. Připravena byla i volná prohlídka muzea. Děti si navíc mohly vyzkoušet rýžování zlata. „ Na úplném začátku měl spolek třináct členů. Poté náš počet vzrostl na osmdesát pět, ale nyní je nás jen dvacet pět, protože někteří členové buďto zemřeli nebo neplatili členské příspěvky. V současnosti však máme rozesláno přibližně sto padesát pozvánek,“ uvedl Jan Teplík, předseda Plánského hornického spolku. Podle jeho slov Sváteční hornické odpoledne pořádají každoročně.

Na akci, které se mohl za dobrovolné vstupné zúčastnit každý, nechybělo ani občerstvení. „Ve své historii jsme dokázali celou řadu věcí, ať už zajištění novoražby slavných Anenských tolarů nebo vybudování nového výstavního sálu. Zorganizovali jsme také již dvě významné hornické akce,“ dodal Teplík.

Akce se zúčastnily kromě Plánského hornického spolku také spolky další, například Hornicko historický spolek Stříbro nebo Cech příbramských horníků a hutníků.

Tomáš Dvořák