„Letos jsme museli porušit tradici bálů v Besedě, ta už nefunguje. Ale zde v Pohodě je také pěkný sál, sice menší, ale nám stačí a jsme tu moc spokojeni,“ uvedl Zdeněk Eyer.

Na sále vyhrávala Amátovka a brzy byl parket plný tanečníků. „Manžel sice není přímo horník, ale pomáhá jim opravovat techniku. A tak proto tu dnes jsme,“ řekla Helena Šimicová, která si užívala tance.