Tentokrát bude důvodem úprav nový chodník a zábradlí vedoucí od tachovského městského úřadu směrem k obchodnímu centru Kaskády. Jak si již jistě někteří všimli, dlažba je zde nepřirozeně zvlněná a zábradlí chybí do rovnosti také daleko. „Záležitost jsme již projednali se stavební firmou, která rekonstrukci ulice Hornická prováděla. Problém je způsoben nevyhovující úpravou podloží chodníku. To bylo totiž zřejmě hutněno jiným způsobem než podloží pod zbytkem ulice a tak si nyní sedlo a způsobilo závadu,“ řekl místostarosta Tachova Jan Straka. Obyvatele okresního města bude nejspíše nejvíce zajímat, na kolik tato oprava vyjde a zda bude opět omezena doprava na jedné z nejvíce využívaných silnic Tachova. Ani v jedné z těchto otázek není situace tak kritická, jak by se mohlo zdát.

Vzhledem k důvodům zvlnění dlažby a zábradlí byla městu uznána reklamace, tudíž za náhradu škod nebude z rozpočtu vyložena ani koruna. „Odpovědnost za nedostatky jde za stavební firmou a ta zaplatí veškeré výdaje za opětovné uvedení chodníku a zábradlí do bezvadného stavu. K pracím by mělo dojít po konci zimního období, až budou vhodné klimatické podmínky. Mezní termín byl stanoven na 30. dubna. Stav chodníku bude město průběžně sledovat a pokud by se stal neschůdným, nastoupí firma na opravu okamžitě,“ dále řekl Deníku Straka.

Co se týká dopravního omezení, nemusí mít v tomto ohledu řidiči strach. Dopravy by se plánované práce totiž vůbec neměly dotknout. „Opravovat se bude pouze chodník a zábradlí a oprava by tedy neměla nijak omezit průjezd Hornickou ulicí. Na jaře po dobu opravy budou muset chodci využívat chodník na druhé straně ulice, ale doufáme, že oprava proběhne rychle a nezpůsobí občanům města nepohodlí“ na závěr dodal tachovský místostarosta.