„Pozvali jsme přátele z několika českých hornických spolků, takže tady jsou kamarádi ze Sokolova, Mostu, Příbrami, Kladna a dalších. A také horníci ze zahraničí. Celkem tak sto až sto dvacet lidí,“ uvedl první místopředseda spolku Karel Neuberger.

Stříbrský hornický spolek vznikl před deseti lety, aby navázal na tradici hornictví ve Stříbře, která sahá až do dvanáctého století. „Při založení jsme si jako hlavní úkol dali vybudovat skanzen a zpřístupnit královskou štolu. To se obojí podařilo,“ konstatoval Neuberger. Skanzen vyrostl přímo ve Stříbře v údolí Mže a návštěvníci v něm mohou navštívit také 700 metrů štoly, jejíž prohlídka dnes trvá hodinu a půl.

Spolek má v současnosti 54 členů. Ti se věnují především práci ve skanzenu. „Například letos v zimě – a to bude jako novinka pro letošní sezonu – jsme ve skanzenu připravili expozici minerálů,“ uvedl místopředseda spolku.

Představení mineralogické expozice bylo také součástí pátečních oslav spolku. Ovšem nejednalo se o minerály ve skanzenu, ale v Městském muzeu ve Stříbře. Účastníci slavnosti mohli jako první spatřit muzejní expozici minerálů a zároveň zahájili výstavu Geo loci věnovanou vzniku česko – bavorského geoparku. Pro veřejnost bude nová sbírka minerálů otevřena v jarních měsících, současně s otevřením muzea po rekonstrukci.

Oslavy jubilea spolku trvaly celý pátek, dopoledne mohla i veřejnost navštívit několik odborných přednášek věnovaných historii hornictví na Stříbrsku. Ta se začala psát ve 12. století a aktivní těžba skončila v sedmdesátých letech 20. století. V historii bývalo ve Stříbře podle Neubergera až 25 dolů, v poválečných letech se těžilo ze čtyř hlavních jam.