Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Hospic. Chtěný, či nechtěný?

Tachov – Vlnu pozitivních i negativních reakcí vyvolala v Tachově myšlenka zřízení mobilního hospicu, který by umírajícím lidem umožnil důstojně odejít v rodinném a domácím prostředí. Hospic, který bude pobočkou chebského Mobilního hospicu sv. Jiří, připravují na Tachovsku Iva Csanálosi a Lucie Davidová.

18.2.2015 13
SDÍLEJ:

Ilustrační snímek.Foto: Deník

Někteří lidé ovšem za jejich snahou ulehčit umírajícím a jejich rodinám poslední dny, vidí i cosi jiného. Například Miloslava Hodková podezírá iniciátorky z toho, že se jedná o marketingový tah. „Jsem znepokojena z toho, že si chce někdo vybudovat živnost na lidském neštěstí a schovává za to název mobilní hospic," uvedla.

To ovšem obě ženy, které mobilní hospic budují, rezolutně odmítají. „Já i kamarádka Lucie Davidová se dobrovolnickou formou bez nároků na jakoukoli finanční odměnu snažíme, aby mobilní hospic vznikl," vysvětlila Csanálosi.

V některých reakcích na vznik zařízení se uvádí, že si klient bude služby mobilního hospicu hradit. „Celé to na mne působí – přeješ-li si umřít doma, tak zaplať," uvedla v internetové diskusi Jana Janečková.

Klienti by podle Csanálosi měli platit pouze základní poplatek, který činí 150 korun denně. „Není pravda, že klienti hospice si budou celou péči hradit sami, klientská platba je minimální a převážná část příjmů na provoz hospice proto musí být získávána z darů, grantů, příspěvků z veřejných rozpočtů a nadací, pořádání benefičních akcí a podobně. Platby probíhají přes transparentní účet a činnost je kontrolována správní i dozorčí radou," uvedla. Paliativní péče, jak se péči o umírající odborně říká, přitom stojí několik set až tisíc denně.

Podle Hodkové je na Tachovsku odborná paliativní péče poskytována, ovšem ne pod názvem mobilního hospicu. Oponentka vzniku mobilního hospicu ovšem připouští, že lidé o ní příliš neví. „Možná by stačilo se domluvit se svým praktickým lékařem, ten by měl nabídnout tuto službu domácí péčí. Je pravda že to obvoďáci prostě radši rodině neřeknou, ale to je druhá strana problému, neinformovanost našich praktiků… Ale služba paliativní péče v domácím prostředí existuje," uvedla v diskusi na webu Deníku.

Lidé skutečně nejsou informováni, že je paliativní péče v regionu dostupná. „Nám v rodině tato služba chyběla, potřebovali jsme jak psychologickou, tak zdravotní podporu, která nebýt známostí ve zdravotnictví, by byla absolutně nedostatečná. Iniciátorky mají jistě pádné důvody, proč začít zřizovat mobilní hospic," obhajuje myšlenku hospice ve svém diskusním příspěvku autor, který se podepsal jako Víťa.

Podobně reaguje paní Irena: „Na podzim, nám umíral otec, chtěl dožít doma ve svém domku, do nemocnice nechtěl, tak jsem se o něj starala. Ale ten konec bych bez své švagrové a bratra nezvládla. Není to lehké vidět svého rodiče chřadnout a umírat. Nevěděla bych ani kam po skonu otce zavolat, co přesně vyřídit, a tak bych jistě využila možností mobilního hospicu nebo i paliativní péče. Škoda, že jsem ani o jedné službě nevěděla."

V názorech, které jsou vůči vzniku mobilního hospicu skeptické, se také objevují dohady o tom, že poskytovaná péče nebude dostatečně odborná. „Jedná se o specializovanou paliativní péči, kde multidisciplinární tým odborníků (lékař, kvalifikované zdravotní sestry, sociální pracovník, psycholog, duchovní, dobrovolníci) poskytuje komplexní odbornou pomoc při péči o umírajícího člověka v jeho domácím prostředí ve všech dimenzích. Tato péče je dostupná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Součástí této individuální paliativní péče je i podpora pečujících blízkých a péče o pozůstalé. Samozřejmostí je zapůjčení kompenzačních pomůcek a dodání přímo do rodin," argumentuje Iva Csanálosi.

Vyjádření Ivy Csanálosi:Ráda bych jako iniciátorka vzniku mobilního hospice na Tachovsku reagovala na názor paní Miloslavy Hodkové, která je nepříjemně znepokojena možností zavedení této služby. Velice mne překvapuje taková reakce z řad zdravotních sester, kde bych očekávala větší informovanost ohledně toho, co vlastně mobilní či domácí hospic je. Dokonce mi připadá neslučitelné toto smýšlení, pokud paní Hodková absolvovala certifikovaný kurz v mobilním hospici v Červeném Kostelci. Také mi je líto a pociťuji smutek, když používá nepravdivé i zkreslené informace. Proto bych uvedla některé údaje na pravou míru.

Hospic Sv.Jiří se sídlem v Chebu, jehož máme být pobočkou, je jako všechny mobilní hospice v naší zemi organizací neziskovou. Všem výrazně chybí možnost úhrady od zdravotních pojišťoven, neboť to současná legislativa bohužel ještě neumožňuje. Je to paradoxní stav, protože mobilní-domácí hospic poskytuje vysoce odborné zdravotnické služby pacientům-plátcům povinného zdravotního pojištění. Není pravda, že klienti hospice si budou celou péči hradit sami, klientská platba je minimální a převážná část příjmů na provoz hospice proto musí být v případě mobilních hospiců získávána z darů, grantů, příspěvků z veřejných rozpočtů a nadací, pořádání benefičních akcí apod. Průhlednost financování je samozřejmostí, platby probíhají přes transparentní účet a činnost je kontrolována správní i dozorčí radou . Tato služba na Tachovsku dosud není, nejbližší mobilní hospic je právě se sídlem v Chebu.

Je to služba ne další, ale nová. Jedná se o specializovanou paliativní péči, kde multidisciplinární tým odborníků (lékař, kvalifikované zdravotní sestry, sociální pracovník, psycholog, duchovní, dobrovolníci) poskytuje komplexní odbornou pomoc při péči o umírajícího člověka v jeho domácím prostředí ve všech dimenzích. Tato péče je dostupná 24 hodin denně/7 dní v týdnu. Součástí této individuální paliativní péče je i podpora pečujících blízkých a péče o pozůstalé. Samozřejmostí je zapůjčení kompenzačních pomůcek a dodání přímo do rodin. Agentury domácí péče poskytují domácí zdravotní a ošetřovatelskou péči (home care) , jsou indikovány praktickým lékařem a hrazeny zdravotními pojišťovnami, některé nadstandardní výkony platí nemocný či rodina. Jedná se o jednotlivé sesterské zdravotnické úkony. Myslím, že i laikům je zřejmý rozdíl mezi těmito službami. Z reakce jsem bohužel vycítila jakýsi náznak konkurenčního boje.

My jsme naopak vstřícně očekávaly spolupráci a společný zájem o umírající a jejich rodiny. V rozhovoru neprezentuji, že budu pracovat já, vystudovaná porodní asistentka, jako zdravotní sestra v týmu. Samozřejmě se o služby mobilních hospiců zajímám, absolvovala jsem akreditované školící akce, např. Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých i Mobilní hospic jako jedna z forem paliativní péče o terminální pacienty. Takže chápu, že paliativní péče má být prováděna s úctou, otevřeně a citlivě a zdravotní sestry do týmu budou vybrány velice pečlivě a také školeny v této péči. Já i kamarádka Lucie Davidová se dobrovolnickou formou bez nároků na jakoukoli finanční odměnu snažíme, aby mobilní hospic vznikl.

Dáváme do toho již od podzimu veškerý volný čas a svoji energii. Obě jsme zažily umírání svých blízkých a nepochybujeme, že tato služba je důležitá. Z našich zkušeností vyplynulo, že důvěrné, individuální a odborné doprovázení nám velmi intenzivně chybělo a žádná jiná fungující služba nám nebyla schopna dostatečně pomoci. Proto jsme se rozhodly jít po této nejisté a náročné cestě a věnovat se tomu, aby jiní tuto možnost měli. Určitě bychom se nesnažily vybudovat něco, co zde již funguje. Veškeré další informace lze najít na www.hospiccheb.cz a kdokoli nás může s jakýmkoli dotazem kontaktovat na tachov@hospiccheb.cz. Iva Csanálosi.

Vyjádření pracovníka Mobilního hospicu sv. Jiří v Chebu:Vážená paní Hodková, reaguji na Vaší reakci „Tachovský hospic? Nepříjemné znepokojení", která byla zveřejněna 16. února 2015 na webovém portálu www.tachovsky.denik.cz. Hned v úvodu musím podotknout, že mě mrzí Vaše vyjádření týkající se nově vznikajícího mobilního hospice v Tachově. Jako dobrovolník v hospici Sv. Jiří v Chebu, a student zdravotnické školy se s Vaším, tvrzením rozhodně neztotožňuji. Během svého působení, ať dobrovolnického nebo odborného jsem neshledal žádné nepříjemné znepokojení.

Vaše „znepokojení", které uvádíte je zcela nepodložené. Chebský hospic poskytuje už přes rok lékařskou zdravotní péči a léčbu bolesti v rodině nemocného, sesterskou zdravotní péči v rodině s 24 hodinovou pohotovostí denně, podporu sociálního pracovníka v otázkách s péčí o umírající, při případném zájmu kontakt s psychologem či s duchovním, zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného, zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek či podporu a pomoc v době po úmrtí nemocného. Přesně stejné služby má v plánu poskytovat i právě vznikající Tachovský hospic. Po celou dobu mého působení v hospici, jsem se nesetkal s klientem, který by s péčí, kterou náš hospic poskytuje, nebyl spokojen.

Otázkou kvalitní péče je však financování, se kterým český systém zdravotního pojištění bohužel nepočítá. Možná jste v poslední době sice zaregistrovala pokusy ze strany zdravotních pojišťoven o nápravu, avšak úhrady a podmínky, které nabízeli, byly a jsou pro náš a jemu podobné hospice likvidační. Většinu nákladů se snažíme pokrývat příjmy od firem, místní samosprávy, organizací či církví, osobních dárců a z benefičních akcí. Avšak i když se snažíme, veškeré náklady na naše služby nepokrýváme. Z těchto důvodů je péče hrazená částečně z finančních prostředků klientů, v současné době částku 150,-Kč za den poskytnuté služby, bez ohledu na počet návštěv členů multidiciplinárního týmu a použitého zdravotnického materiálu.

Též nesouhlasím s Vaším tvrzením: „Vybudovat živnost na lidském neštěstí, bolesti a lidském umírání a schovává to za název Mobilní hospic." Jako zdravotní sestra, s kvalifikací, byste měla sama nejlépe posoudit pozitiva v oblasti hospicové péče. Zároveň však nemůžete srovnávat hospicovou péči a domácí péči. Zatím co domácí péče má široký záběr působností ve zdravotních službách hospic se zaměřuje na jednu kategorii, a to kategorii nevyléčitelně nemocných. Všichni zaměstnanci hospice mají vzdělání, které je opravňuje k výkonu zdravotnických povolání bez odborného dohledu. Všichni členové multidisciplinárního týmu prochází nejrůznějšími školeními, pro zdokonalování našich služeb. Ať už se jedná o kurzy pořádané Cestou domů či Centrem paliativní péče a mnohých dalších. Ujišťuji Vás, že všichni členové, zaujímají ke klientům profesionální a komplexní vztah, s empatií a citem, který je v hospicové péči nejdůležitějším aspektem.

V případě zájmu, můžete navštívit web chebského hospic na adrese www.hospiccheb.cz. Najdete na něm kompletní odpovědi na veškeré otázky a nejrůznější dokumenty ke stažení.

Pevně doufám, že hospicová péče se bude po celé České republice dále rozvíjet, i přes momentálně nepříznivou finanční situaci. V případě, že byste měla nějaké nápady, návrhy nebo se chtěla osobně přesvědčit o fungování naší služby, zastávám názor, že by to nebyl problém.
S přáním hezkého zbytku dne, Jakub Jestřáb

Autor: Jiří Kohout

18.2.2015 VSTUP DO DISKUSE 13
SDÍLEJ:
Jakub Kindl

Plzeň nezvládla prodloužení, v Třinci bere bod

V pátém volebním obvodě v Tachově mělo odvoleno za prvních 90 minut sto voličů.

Zájem je vyšší, na venkově nápor teprve čekají

Motokrosové finále se vydařilo

Stříbro – Motokrosový seriál MOTUL Cup, sdružený přebor Čech západních a středních, také v letošní sezóně poslal svůj finálový závod na nejstarší tuzemskou trať – Terén sv. Petra ve Stříbře.

Při nehodě v Plané se zranili tři mladí lidé

Planá - Nehoda kamionu a osobního auta zkomplikovala v pátek odpoledne dopravu na průtahu Planou. 

FOTOGALERIE: Hasiči se museli potýkat se stísněným prostorem, ale i únikem plynu

Stříbro – O dnešním ránu v blízkosti Hornického skanzenu ve Stříbře se rozhodně nedá mluvit jako o klidném. Během ranních hodin se sem sjely hned tři jednotky hasičů, a to jak ze Stříbra, tak z Tachova. Jejich úkol byl jasný. Dostat tři zraněné osoby z Důlní štoly Prokop, která se v areálu skanzenu nachází.

AUTOMIX.CZ

Absurdní šikana? Český řidič platil pokutu za překročení rychlosti o 1 km/h

Doby, kdy čeští řidiči mohli nad postihy za dopravní prohřešky spáchané v zahraničí v podstatě mávnout rukou, jsou dávno pryč. Dnes totiž existuje velká šance, že si vás "najdou" i po navrátu do České republiky. Oznámení o pokutě vám přitom může přijít i po několika měsících. A co je mnohem důležitější, pokutu můžete dostat i za naprostou banalitu.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení