Téměř polovinu uvedené částky, 660 korun, dostane formou dotace mobilní Hospic sv. Jiří v Tachově. „Cílem dotačního programu je finančně podpořit poskytovatele zdravotních služeb, kteří zajišťují domácí hospicovou péči na území Plzeňského kraje a tím zvýšit dostupnost domácí hospicové péče a umožnit tak nevyléčitelně nemocným v preterminálním a terminálním stádiu života dožít ve vlastním sociálním prostředí,“ okomentovala tisková mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová.

Pro tachovský hospic se jedná o velmi významnou částku, která pokryje něco přes jednu pětinu celkového ročního rozpočtu tohoto zařízení. Deníku to řekl fundraiserka tachovského hospicu Lucie Davidová. „Jsme za tuto podporu a vůbec za každou podporu rádi, je to zatím nejvyšší částka, kterou jsme za tři roky od kraje dostali,“ uvedla.

Jak Lucie Davidová Deníku dále vysvětlila, částka požadovaná v dotaci se řídí počtem klientů, kterým hospic pomohl. V loňském roce to bylo 44 klientů, o které se odborné pracovnice hospice staraly v posledních dnech jejich života.

„Podpory kraje a dalších institucí si velmi ceníme. Prostředky z dotace půjdou především na pokrytí nákladů na pracovníky našeho hospice. Prostředky na činnost, pořízení kompenzačních pomůcek, zdravotnického materiálu a podobně pak shromažďujeme z darů, příspěvků od dárců a nadací,“ vysvětlila dále fundraiserka tachovského hospice.

Přidělení více než šestisettisícové dotace schválila rada kraje, návrh bude ještě předložen ke schválení krajskému zastupitelstvu.

Setkání v bavorském příhraničí.
FOTOGALERIE: Bavorské příhraničí stojí o české turisty