S fondem hospic spolupracuje již dlouhodobě. "První dar jsme získali již v listopadu v roce 2015 na pořízení prvního elektrického polohovacího lůžka. Celkově jsme od tohoto nadačního fondu získali na pořízení pomůcek už více než 175 tisíc korun," sdělila Deníku za hospic Lucie Davidová.

Nyní hospic z daru zakoupí čtyři antidekubitní matrace pro nevyléčitelně nemocné pacienty v domácí péči. „Kromě poskytování domácí hospicové péče je pro nás velmi důležitou službou také půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek,“ uvedla Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří. "Nejžádanějšími pomůckami jsou stále antidekubitní matrace, které zajišťují nemocnému prevenci proleženin a patří mezi základní výbavu téměř každého lůžka,“ doplnila ředitelka s tím, že za dar Nadačního fondu Umění doprovázet je proto hospic velice vděčný, neboť díky této pomoci může zakoupit a doplnit vybavení o další čtyři tyto matrace, které zvýší kvalitu života umírajícího člověka v domácím prostředí.

Plán budoucí kruhové křižovatky ve Studánce.
Ve Studánce plánují stavbu kruhové křižovatky, obyvatele by čekala objížďka

Mobilní Hospic Sv. Jiří nabízí zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči i podporu umírajícím a jejich rodinám na Chebsku od února 2014 a od ledna roku 2016 poskytuje služby mobilní hospicové péče také v Tachově a jeho okolí.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům více než 5,2 milionu korun. „Snažíme se získávat finanční prostředky jak pro již fungující hospice, tak pro ty nově vznikající a od roku 2011 jsme naši pomoc rozšířili i na domácí hospicovou péči, která umožňuje nemocnému prožít poslední dny svého života v domácím prostředí, mezi svými nejbližšími,“ řekla zakladatelka fondu Hana Haráková.

Přístup na dráhu je nyní bezpečnější.
Štěrk a kamínky už se na bruslařskou dráhu nedostanou

Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje Nadační fond Umění doprovázet také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních.

Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 také poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která působí pro celou republiku a poskytuje snadno dostupnými metodami kvalitní informace důležité pro řešení situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli.