Co nejvíce zprůhlednit hospodaření Plánských služeb se snaží kontrolní výbor při městském zastupitelstvu v Plané. Na údržbu městských ploch totiž společnost dostává z městského rozpočtu měsíčně přes šest set tisíc korun. Podle předsedy kontrolního výboru Stanislava Kvasničky by tak město mělo mít přehled o společností vynaložených finančních prostředcích. „Kontrola Plánských služeb byla prvním úkolem, který nový výbor plnil, a kterému zastupitelstvo požehnalo,“ uvedl Kvasnička.

Následné výsledky, které poukazovaly například na nepřehledné vykazování vynaložených peněz ze strany Plánských služeb pak výbor předložil zastupitelstvu. Zpráva se ale nesetkala s úspěchem. „Zastupitelé mi vytkli, že zpráva není objektivní a uložili mi ji přepracovat,“ uvedl Kvasnička. Na posledním zasedání zastupitelstva pak předseda požádal o mandát k další kontrole. Tu mu však radní hlasováním nepovolili. „Nelze přece kontrolovat soukromou společnost,“ vyjádřil svůj názor Karel Vrzala, starosta města. „Výbor další kontrolou pověříme, až bude naplňovat zákonem uložené předpoklady,“ přidal se místostarosta František Slabý.

„Do společnosti ale tečou obrovské městské finance. Jak jinak, než kontrolou, bychom měli získat přehled, jak s nimi služby nakládají,“ namítl Kvasnička. „Myslím si, že nepovolení kontroly je reakce na výsledky předešlé kontroly. A my při tom postupujeme podle zákona,“ dodal předseda. Podle jeho názoru se představitelé města takto zbavují zodpovědnosti. „Výsledky kontroly je nezajímají, berou je jako útok na vlastní osobu. Připadá mi, že nehájí zájmy města, ale ty svoje,“ řekl Kvasnička.

„Kontroly se nebojíme, všechny výdaje máme podloženy fakturami. Audit žádné závady neshledal a i na kraji nám řekli, že svoji práci děláme dobře. Myslím si ale, že kontroly by měli dělat odborníci,“ připomněl Jan Veselý, jednatel společnosti Plánské služby. „Kontrol naší činnosti je poslední dobou hodně. S místostarostou se scházíme často a vše si poctivě vyříkáváme,“ dodal Veselý.