Díky místnímu obecnímu úřadu se ale podařilo dodávky vody do domácností zajistit.

„Vlastně jsme ani nepocítili, že by byly nějaké problémy s vodou. Vím jen, že na pár dní se na večer voda vypla, ale to trvalo opravdu jen chvilku. Jinak pořád z kohoutku tekla," řekl jeden z místních obyvatel.

„Koncem měsíce září nám začínala ubývat voda ve vodojemu, tak jsme hledali důvod proč tomu tak je," uvedla do celého problému starostka Hošťky Hana Sojková.

„Bylo totiž jasné, že přítok vody nebude v žádném případě stačit na to, abychom mohli zásobovat vodou celou obec. Přitom při zkouškách vydatnosti vrtu bylo prokázáno, že dokáže bez problémů zásobovat celou obec. Přibližně šlo o dvacet kubických metrů vody na den, což je spotřeba Hošťky. Vrt byl přitom udělán v roce 2000, tak jsme byli v rozpacích proč tomu tak je. Sáhli jsme tedy k prvnímu řešení a to k vyčištění stávajícího vrtu. Byly zde tak tři metry kalu, což je v podstatě normální stav," pokračovala dále ve svém výkladu starostka.

„Vyčištění ale bohužel nepomohlo. Naopak jsme zjistili, že i když se voda ve vodojemu zvedla, tak vzhledem k odebírané vodě nám nezbývala téměř žádná voda a stav začal být opravdu kritický. Proto jsme sáhli k zavážení vodojemu," podotkla Sojková.

„Vodu dovážíme v cisternách. Dvakrát až třikrát do týdne dovážíme dvacet dva kubických metrů vody, aby občané mohli doma pustit kohoutek a nemuseli řešit, že je to s vodou v nepořádku. Musím říct, že mě osobně to stálo mnoho sil a obec také samozřejmě mnoho peněz. K dnešnímu dni toto zavážení stálo přes padesát šest tisíc korun, cože je pro rozpočet města poměrně velká částka. Samozřejmě ta se ještě navýší, protože budeme muset zavážet ještě nějakou dobu dále," řekla se smutným hlasem starostka.

Obci začalo být jasné, že nebude moci zavážet vodojem do nekonečna. Proto musela přistoupit k ráznému řešení této situace. „Nezbývalo než odsouhlasit vyhloubení nového vrtu," řekla starostka

„Zadali jsme tedy zakázku vodohospodářské firmě. Nyní už jsme dostali fakturu. Částka je něco přes dvě stě deset tisíc korun. Při zkouškách vydatnosti se mi hrozně ulevilo. Ty totiž ukázaly, že by vrt měl dodávat něco kolem čtyřiceti kubických metrů vody, což by znamenalo i dostatečnou rezervu," povídala s úsměvem starostka.

„Jsem také nesmírně vděčná, že nám na tuto věc přispěl plzeňský kraj částkou sto sedmdesát tisíc korun, což nám hlavně v době při tvorbě rozpočtu obce velmi pomohlo. Bylo také vidět, že kraj chápe příčinu a hlavně důsledky tohoto havarijního stavu a začal ihned jednat, aby se nemuselo dlouho čekat," pokračuje starostka.

Nový vrt by měl být zkolaudován až v příštím roce, kdy budou dokončeny všechny potřebné procesy.

„Sice se uskuteční kolaudace až příští rok, ale v žádném případě to neznamená, že bychom do té doby museli dále zavážet cisternami vodojem. To by asi ani nebylo v našich silách a možnostech," řekla Sojková.

„V takovýchto naléhavých případech lze totiž provizorně vrt připojit jako dodatkový zdroj vody. Proto nám stále běží starý vrt a k tomu se do vánoc připojí ten nový. Pak by mělo být vše v pořádku," sdělila starostka.

Obec Hošťka v roce 2008 dokončila vedení veřejného vodovodu a také kanalizace.

„Z toho jsem právě byla špatná. Udělalo se tu mnoho práce, která v naší obci usnadnila lidem život. Musím ale říci, že mě tato věc nejvíce dostala. Je vidět, že bez vody se opravdu nedá nic. A k čemu by nám byl vlastně nový vodovod a kanalizace, když by tyto dvě věci bez vody postrádaly svůj význam. Věřím, že s novým vrtem se ale vše vyřeší a bude vše pokračovat bez větších problémů," dodala Sojková.

Lukáš Hilpert