Pouťovou akci místní spojili s další tradiční akci, kterou v obci pořádají už několik let a uspořádali setkání bývalých občanů obce, nyní žijících v Německu. Letošní společné setkání se uskutečnilo po třech letech a již tradičně bylo zahájeno Mší svatou v kostele sv. Markéty. Další část programu pak pokračovala na revitalizované německé části hoštěckého hřbitova, který měl být při této příležitostně opětovně vysvěcen.

V promluvě faráře české i německé strany zazněly modlitby, prosby i děkování. Hřbitov si ale na své opětovné vysvěcení ještě počká. Dojde k němu letos na podzim, až se kompletně dokončí stavební úpravy, rozptylová loučka, osadí se nové stromy a se svěcenou zemí se tak již nebude dále hýbat. „Letošní setkání původních obyvatel mělo pro mnohé z návštěvníků emotivní ráz. Jsme rádi, že se nám německou část hřbitova podařilo do oslav obnovit i uklidit. Postavili jsme více než devadesát povalených náhrobků, některé se podařilo objevit až při úpravách na hřbitově a odhrnutí nánosů zeminy.

Většina bývalých obyvatelů, nebo jejich potomků, zde tak při společném setkání našla své předky, nebo památku na ně. To pro ně, ale i pro nás má i po takových letech velký význam a na mnohé z nich tento moment zapůsobil velmi silně,“ řekla Tachovskému deníku zastupitelka, kronikářka obce a organizátorka projektu na obnovu německé části hřbitova Lucie Valíčková a doplnila, že byla potěšená i mile překvapená i počtem návštěvníků, kteří se letošního setkání účastnili.

„Přijelo téměř šedesát pamětníků z celého Německa. Velký dík za organizaci setkání patří bývalé obyvatelce Hošťky a patronce akce Aně Knarr, která německé obyvatele a jejich potomky na setkání zve a má na ně kontakty po celém Německu. Přijeli k nám ale i další návštěvníci, někteří s naší obcí nikdy neměli nic společného. Například zavítal člověk, který trvale žije v Belgii, byl ale ve Waidhausu na dovolené,“ doplnila kronikářka.

Společné setkání během odpoledne pokračovalo v místní budově bývalé staré školy, kde bylo pro všechny pamětníky připravené malé pohoštění spojené s výstavou dobových fotografií a jejich promítáním. K nahlédnutí byla i stará německá kronika obce. „Pamětníci velmi ocenili možnost prohlédnout si budovu školy a během prohlídky zavzpomínali na svá školní léta z dob, kdy tuto školu sami navštěvovali. Stejně jako na hřbitově, i zde byly jejich vzpomínky velmi silné,“ doplnila Lucie Valíčková.

Přestože se společného setkání v obci zúčastňuje rok od roku více současných obyvatel Hošťky, hlavním lákadlem byl především připravený kulturní program, kterého se místní zúčastnili v hojném počtu. Vybrat z programu si mohl každý, příznivci dechovky ocenili Daliborku, mladší generaci pak přilákal vystoupení kapely Kečup a na své si přišli i příznivci kapely Maťáci, jejíž vystoupení oslavy v obci Hošťka uzavřelo. Svou velkou koncernovou premiéru zažila i místní začínající teenagerská kapela Deven Blood.