„Statik zároveň navrhl odstranit zábradlí a strhnout podestu, u které hrozí její zřícení. To by mohlo nastat také vzhledem k počasí. Kdyby se nestrhla, mohlo by následně dojí k ještě větším škodám," informovala vedoucí odboru životního prostředí stříbrského městského úřadu Dana Rožánková. „Statik při prohlídce zároveň zjistil, že poškození je rozsáhlejší, než se předpokládalo a hrozí další vyvalení zdi," pokračovala.

Podle vyjádření úředníků budou Minoritské zahrady uzavřeny minimálně do jara. Problémem je voda, která se dostává do historické zdi. Situaci neulehčuje ani fakt, že k události došlo v území města, kde mají velké slovo památkáři. Město se bude muset snažit zachovat historický ráz této lokality.

„Statik nyní na základě prohlídky místa navrhne rozsah prací. Poté budeme muset nechat zpracovat projekt na opravu této zdi. Kdy oprava začne, záleží mimo jiné na finančních možnostech města," vyjádřil se k věci vedoucí investičního odboru města Zdeněk Botek.