Konala se tu totiž velká bezpečnostní akce s názvem Hravě a bezpečně v Pošumajdě. „Cílem bylo upozornit děti na možná nebezpečí, která na ně číhají na silnicích,“ uvedla ředitelka MŠ Pošumavská Ladislava Pitrová. „Pozvali jsme sem děti z mateřinek v Pošumavské, Stadtrodské, Sadové, Prokopa Velikého, Tyršově, ale také z Rozvadova, Tisové a Lomu u Tachova, aby se dozvěděly, jak přivolat pomoc při zranění a jaké IZS složky máme. Také měly možnost si pořádně zblízka prohlédnout vybavení policie a záchranných složek a vidět příslušníky složek v uniformách,“ říká dále Pitrová. „Moc jim děkujeme, že nás provázeli celé dopoledne a dětem se skutečně pozorně věnovali,“ dodává.

Aby bylo pro děti dopoledne plné nových informací přijatelněji vstřebatelné, paní učitelky připravily různé znalostní a dovednostní disciplíny, které děti měly vypracovat. „Pomocí her se děti seznamovaly s dopravními prostředky, učily se, jak správně přecházet silnici, po jaké straně se správně chodí nebo jaké vybavení a ochranu potřebujeme třeba při jízdě na kole, koloběžce atd. Za pomoci strážníků a záchranářů si prakticky vyzkoušely, jak funguje dopravní svět,“ líčí průběh vydařené akce další z učitelek Marie Dobiášová.

„Shodly jsme se s kolegyněmi, že celá akce se zdařila tak, jak jsme si původně plánovaly,“ mluví za učitelský sbor Ladislava Pitrová. Dle jejích slov byly děti nadšené a domů si odnesly nejen zážitky, ale i tašku s hodnotnými dárky. „Velice moc děkujeme a brzo zase něco vymyslete, my přijedeme,“ štěbetala děcka při loučení.

close Výzva Chorvatsko info Zdroj: Redakce zoom_in Výzva Chorvatsko