Žákům zejména devátých tříd tak byly předvedeny i různé praktické ukázky fyzikálních jevů, například s tekutým dusíkem nebo roboty. Nechyběly ani prezentace oborů, které se na zdejší školy vyučují.

„Přicházeli zejména lidé, kteří už byli rozhodnutí, že na školu v příštím roce nastoupí. Velice se o vše zajímali," podotkla Marie Smetanová, zastupkyně ředitelky pro teoretické vyučování.

Pochoptielně největší zájem byl o ukázky s tekutým dusíkem, které zde prezentovala specializovaná firma. „Dozvěděli se, jaká je teplota kapalného dusíku a jak se různé materiály chovají při tak nízké teplotě (-196°C)," uvedla zástupkyně. Prý bylo velice zajímavé sledovat, jak se zatloukají hřebíky zmrzlým banánem. „Taková modelína je například při zchladnutí velice křehká. Po opětovném zahřátí je ale zase měkká a houževnatá," připomněla zástupkyně další zajímavosti s tím, že podobný experiment byl proveden i s pneumatikou. „Firma se v rámci svého projektu snaží popularizovat výzkum a vývoj ve strojním inženýrství," doplnila Smetanová.

Kdo tak bude studovat na zdejší škole patřičný obor, má vysokou šanci se nejen ve strojírenství dobře uchytit. „Nejen my, ale i firmy se snaží přilákat mladé lidi k technice," uvedla Smetanová.

Střední průmyslovou školu navštěvuje 240 studentů v denním studiu a 80 studentů ve studiu dálkovém. Průmyslovka nabízí obory, které jsou zakončeny maturitou (strojírenství, technická zařízení budov, inf. technologie) i zkouškou, při které studenti získají výuční list (strojní mechanik, obráběč kovů, elektrikář, truhlář, zedník). Dálkově si zde můžete dodělat maturitu v oboru podnikání. Uzávěrka přihlášek je 15. března 2013 a na školu se dostanete bez přijímaček.