Sloužil ke světelné navigaci letadel a dnes jsou po něm na Farské stráni severně od Přimdy patrné jen betonové základy s uřezanými ocelovými nosníky stožáru. „Našel jsem ale také kus pěticípé hvězdy, která byla zřejmě na vrchol věže umístěna po roce 1948,“ říká Josef Rídl, který se v Přimdě stará i o regionální muzeum.

„V blízkosti majáku jsem ale nyní našel i její zbytek. Toto torzo jsem vyzvedl a umístím ho v muzeu v Přimdě s popiskou, kde uvedu vznik majáku a také vznik hvězdy,“ dodává Rídl s tím, že to bude asi to poslední, co je možné udělat pro tuto památku. Zajímavostí je, že světla majáku musela být odněkud napájena elektřinou. Způsob napájení ale není vůbec známý. „Poslal jsem dotaz do Leteckého muzea v Kbelích. Ovšem ozvali se, že ani oni nevědí, jakým způsobem byla světla napájena…“