„Tato páteřní síť hypostezky navazuje na cestu vedoucí z Českých Budějovic a povede dál na Chebsko a do Německa,“ řekl Deníku starosta obce Třemešné František Borský. „Naše obec má pověření navrhnout trasu této stezky přes celý okres,“ dodal Borský.

Obec Třemešné nyní pracuje na výběru vhodné trasy. „Snažíme se o to, aby se hypostezka co nejméně křížila se stávajícími turistickými cestami a cyklostezkami. Snažíme se ve velké míře využívat bývalé cesty, takzvané signálky,“ pokračoval starosta obce. V těchto dnech probíhá první etapa, která v sobě také zahrnuje dohodu s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků. „Vše směřujeme k tomu, abychom v listopadu již měli první etapu hotovou,“ uvedl Borský. Finančně se na tomto projektu podílí Euroregio Egrenensis. „Na vybudování této stezky jsme obdrželi dotace ve výši dvou set osmdesáti tisíc korun,“ uvedl na závěr starosta obce Třemešné Borský.