V ulici Na Sídlišti je ve společném vchodu pro více bytových jednotek umístěna velká papírová krabice, do které mohou všichni, kdo mají zájem Kubíkovi pomoct, vhazovat víčka. Krabice je již téměř zaplněna.

„Když mám možnost víčka dát do krabice, hned je tam vložím. Jsem ráda, že mohu pomoct tak dobré věci, jako je pomoc malému chlapečkovi," sdělila Deníku Emílie Šimanová z Bezdružic.

Hned po uveřejnění článku o Kubíkovi a letácích, které byly v Bezdružicích vylepeny, si obyvatelé Bezdružic začali uvědomovat, jak je důležité pomáhat. Vhazují do připravené krabice různě veliká víčka od plastových lahví. Dokonce se na sbírání víček podílejí i žáci Základní školy Bezdružice.

„Děti mají ve třídě krabici, do které víčka dávají. Jsme rádi, že si uvědomují, že mohou pomoct dobré věci. Sbíráme je i pro více dětí, které pomoc potřebují," vysvětlila Martina Procházková, třídní učitelka třetí třídy Základní školy Bezdružice.

Velká krabice ve schodu bytového domu se denně plnila obrovským množstvím víček. Lidé se i zastavovali a když zjistili, kvůli čemu se plastová víčka shromažďují, dali se také na sběr. Když je krabice maximálně zaplněna, víčka dostane Kubíkova rodina.

„Víčka sbírám a hned je vhazuji do krabice v naší bytovce. Já rád pomohu," vysvětlil Deníku Michal Gengel z Bezdružic.

Víčka se použijí na uhrazení nákladného pobytu ve speciálním rehabilitačním centru na Slovensku.

Iveta Luňáková