Zastupitelé si do svého středu na post starostky obce zvolili Irenu Zapletalovou. Funkci místostarosty bude vykonávat Alexandr Hepfel. Předsedou finančního výboru je Hubert Mazánek a kontrolního výboru Zdeněk Kropáč. Dalšími zastupiteli jsou Richard Volka, Marie Prášková a Miloš Mráz.