O nové podobě ulice, která navazuje na plánské náměstí, uvažuje radnice už několik let v souvislosti s již dokončenou rekonstrukcí náměstí. „Územní studie je dokončena a ještě se čeká na vyjádření památkářů k některým návrhům,“ sdělila Deníku starostka města Martina Němečková.

Jak dodala, město rovněž čeká na cenovou nabídku projektantů, o které by mělo hlasovat březnové zastupitelstvo. „Pokud zastupitelé cenovou nabídku schválí, může se pak zadat zpracování projektové dokumentace,“ doplnila Němečková.

Revitalizace Dukelské ulice je rozsáhlý záměr, který počítá nejen s úpravami povrchu komunikací, ale také s opravami inženýrských sítí. Zachováno zůstane autobusové nádraží, které podle studie zcela změní svoji podobu, řešena bude také zeleň. Studie ukazuje rovněž možnou podobu městského mobiliáře, jako laviček, či odpadkových košů. Počítá se také s několika kašnami a pítkem.