V originále Mieser Zeitung, lokální mutace listu Westböhmische Rundschau. Noviny tehdy přinesly na titulní straně vydání z 18. září 1937 zprávu datovanou 14. zářím, která o Masarykově úmrtí informuje.

Článek dále popisuje a komentuje Masarykův život i politickou dráhu. Kromě toho úvodní strana listu informuje stručně o dalších událostech v celém světě. Na snímku je část titulní strany Mieser Zeitung, vlevo ve dvou sloupcích článek o úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka, vpravo sloupek událostí ze světa.

Reprodukce: Miroslav Vetrák, Státní okresní archiv Tachov