Vzhledem k tomu, že v pozdějším období vznikla východním směrem další lokalita stejného jména, byly obě vsi rozlišeny přívlastkem dolní a horní, to podle vzájemné geografické polohy. První písemná zmínka o vsi se vztahuje k roku 1572. K dalším českým názvům patřily Víska (1572), Vrchní Stangendorf (1654), úřední umělý Véska horní (1854) a k německým Oben oder Hohen Dörfles (1788), Ober Dörfles či pouze Dörfles a také Dörflas (1838). Dnes jde o zaniklou lokalitu.

Hostíčkov/ Pojmenování vsi, ležící přibližně sedm kilometrů severovýchodním směrem od Plané, vychází z osobního jména Hostíček a znamenalo Hostíčkův, ve smyslu dvůr, mlýn apod. Jméno Hostíček je zdrobnělinou osobního jména Hostík. První písemná zmínka o vsi se datuje do roku 1379. K dalším českým názvům patřily Hosstieczkowo (1459), Hosticzkow (1576) a úřední Hostíčkov (1854), k německým pak Hetschigau (1665), (1854), Hetschikau (1788), (1838) a k latinským dále villa Hostyk (1379), Hosticzkow (1382) a Hostiesskow.

HošťkaI Původní název vsi Hošťka, situované přibližně 12 kilometrů jihozápadně od Tachova, zní Hostkov, vznikl odvozením od českého osobního jména Hostek a znamenal Hostkův, ve smyslu dvůr, statek či majetek. První písemná zmínka o vsi se vztahuje k roku 1482. K dalším českým názvům vsi patřily Hoskow (1532), Hoskowo (1591), Hostkow (1596), úřední umělé Hošťka (1923), k německým Hosskawo (1482), Hoskeszdorff (1518), Hosselszdorff (1520), Heselsdorff (1529), (1596), Hoskaszdorff (1537), Heszelsdorf (1596), Hesselsdorf (1654), Hösslersdorff (1661), Hösselsdorff (1662), Hasselsdorff oder Haselsdorff (1713), Hosseldorff (1753), Hiesselsdorf (1788), Hesselsdorf, Hösselsdorf oder Hieselsdorf (1838) a Hesselsdorf (1854), (1923).

MIROSLAV VETRÁK