Název vsi, ležící necelých sedm kilometrů jihovýchodně od Boru, vznikl ve staročeštině příponou -janinъ, -jane ze základu pojmenování Borová (ves založená v boru, v borovém lese) a tudíž označovalo ves lidí žijících v Borové (tvar Borovjane, Borovjané, později Borované). První zmínka o Borovanech se vztahuje k roku 1115, kdy ves patřila do majetku kladrubského kláštera. Mezi české, v podstatě se neměnící pojmenování vsi patřily Borovane (1186), Borowany (1420), (1551), (1578), (1589) a (1592) a Borovany (1848), k latinským pak Borowane (1115) a Borowene (1239) a k německým Turban (1651), (1838) a (1848).

Miroslav Vetrák