Premiéra se uskuteční v sobotu 10. července od 17 hodin v areálu přírodního divadla. Publikaci nám autor blíže představil v rozhovoru.

Kniha pojednává o Josefově Huti. Jaký vy konkrétně máte k této osadě vztah? Jak jste se vlastně v Josefově Huti ocitl, co pro vás tato osada znamená?

Osada Josefova Huť je pro mě domovem. Poprvé jsem tam byl, když mi nebylo ještě ani půl roku. Naše rodina má v osadě kořeny – otec a strýc mého dědy znovuotevírali místní továrnu po druhé světové válce a zaváděli zde výrobu dřevité moučky. Přišli sem tehdy z vnitrozemí a už zde zůstali. Naše rodina dodnes vlastní jeden ze zdejších domů, i když já osobně v osadě bydlím spíše přes víkendy či prázdniny. Nicméně Josefovu Huť považuji více za svůj domov než Mariánské Lázně, kde jsem se narodil a chodil do školy. Dovolím si říct, že Josefova Huť je asi jediné místo, kam se budu rád celý život vracet.

Co bylo podnětem, že jste vytvořil o Josefově Huti knižní publikaci?

Po historii osady jsem začal pátrat již před několika lety. Určitý podíl na tom měl zcela jistě i právě můj děda, který v osadě žije od roku 1948 a vyprávěl mi celou poválečnou historii. Pátrání po historii místa mě každopádně bavilo. K historii jako takové mám vřelý vztah, zvláště pak k historii místa, kde žiji. Zajímalo mě, čí kroky následuji; kdo procházel přede mnou po cestách údolím. Obzvlášť historie západočeského pohraničí, bývalých Sudet, kde se po druhé světové válce prakticky vyměnilo veškeré obyvatelstvo, je plná tajemství.

Jak kniha vznikala – oslovil jste pamětníky, hledal v archivech a podobně?

Samozřejmě jsem pátral po archivech, oslovoval jsem i místní obyvatele – díky tomu se mi podařilo například dostat k německé publikaci, která se nachází v České republice pouze v jednom jediném exempláři a ten je ve vlastnictví majitele Černého mlýna. Právě tato publikace byla jedinečným a stěžejním zdrojem k cestě za nejstarší historií Josefovy Huti a jejího okolí. Ze sbírek místních obyvatel či chatařů jsem získal také mnoho starých fotografií, které nebyly dosud publikovány. Předpokládám, že další informace se skrývají ve sbírkách bývalých obyvatel oblasti, kteří byli odsunuti po válce do Německa – ty jsou ale bohužel velmi obtížně dosažitelné…

Co bylo na přípravě publikace nejtěžší?

Nejtěžší? Jednoznačně shánění sponzorů a finanční stránka publikace celkově. Zde si dovolím poděkovat firmám, které mi s realizací publikace pomohly. Ostatní práce na publikaci pro mě byla, když to trochu nadlehčím, hračka, neboť mě práce opravdu bavila – což se bohužel o těch věcech okolo říct nedá; ale bez toho to bohužel nejde.

Čím vším může kniha čtenáře překvapit?

Mnoho lidí jistě překvapí, jak dnes malá a neznámá osada Josefova Huť byla kdysi výjimečná a důležitá. Jak se mohou čtenáří dočíst v úvodu, zdejší železárna a válcovna měla význam pro celou rakouskou monarchii. Dnes mnoho lidí, kteří žijí jen pár kilometrů od osady, ani netuší, že nějaká taková osada vůbec existuje. Budoucí čtenáře mohu nalákat též na historii osad a vsí v okolí (například Karolina Dolina, Černý mlýn, Pavlovice, Vítovice, Janov, Svatý Jan, Vysoké či Dolní Sedliště), na kapitolu o trampingu v údolí Mže – historie trampů v oblasti kolem Josefovy Huti je zde zaznamenána vůbec poprvé. Nebo na závěrečné kapitoly o krásách přírody na stráních nad břehy Mže. Vše je samozřejmě doprovázeno mnoha fotografiemi, historickými i současnými.

Jak byste knihu doporučil člověku, který Josefovu Huť vůbec nezná – jak byste jej přesvědčil, aby si knihu přečetl, či se zajel do údolí rovnou podívat?

Myslím, že je důležité znát historii kraje, v němž člověk žije. Publikace je dalším střípkem z dosud neznámých dějin údolí Mže. Až si čtenáři publikaci přečtou, určitě se rádi zajedou do údolí sami podívat. A věřte, že údolí Mže má magickou sílu – jakmile si člověka přitáhne, už ho jen tak nepustí.

V jakém nákladu knížka vychází?

Kniha vychází v nákladu pěti set kusů.

Kde bude publikace k dostání – bude se prodávat v běžných knihkupectvích?

Prodej publikace bude slavnostně zahájen na premiéře místního přírodního divadla v Josefově Huti v sobotu 10. července. Představení začíná v 17 hodin a bezprostředně po něm se kniha dostane do ruky prvním čtenářům. Následně by se pak měla prodávat přímo v místech, o nichž se v ní píše, například v místních hospůdkách. Měla by být k dostání samozřejmě i v knihkupectvích či infocentrech v městech v okolí. Publikaci bude možné objednat i přes internet.