V předvánoční čas se podařilo řediteli stříbrského muzea Pavlu Plánkovi pozvat do Stříbra, za přispění mnoha sponzorů, známého houslového virtuóza Jaroslava Svěceného, který si jako klavírní doprovod přivezl Markétu Cibulkovou. O obrovském zájmu posluchačů svědčilo i to, že vstupenky na tento koncert byly vyprodány během pouhých dvou dnů.

Jaroslav Svěcený si pro posluchače připravil hudební lahůdky největších světových skladatelů, a tak muzeem zněla například Beethovenova Sonáta F dur, Romantické kusy Antonína Dvořáka, Sukovo Houslové sólo z pohádky Radúz a Mahulena, Bachův Air a další. A protože je čas Vánoc, nechyběly ani známe vánoční melodie a koledy, které zpívali posluchači společně s Mistrem. Jaroslav Svěcený se posluchačům představil nejen jako virtuóz, ale i jako znalec historie houslí. Během večera zahrál na několik mistrovských nástrojů, ke každému přidal i odborný výklad.

I po skončení koncertu věnoval zájemcům čas a seznámil je s historií a výrobou těchto nástrojů. „Mám velmi ráda vážnou hudbu, je pro mě mostem, po kterém projdeme ze současnosti do minulosti,“ byla unešena Hana Štollová ze Stříbra. „Pana Svěceného si velmi vážím. Je pro mě nejen velmi uznávaný houslový virtuoz, ale i nejproslulejší popularizátor houslové hry v současnosti u nás. Nadchl mě i rozhovor s panem Svěceným o starých houslích na něž hrál, jeho vědomosti o těchto nástrojích sahají hluboko do minulosti,“ nechtělo se ani odejít posluchačce. „Chtěla bych poděkovat panu Plánkovi za jeho velké přičinění, aby se mohl tento koncert uskutečnit a za poskytnutí krásných prostor našeho muzea, ve kterých se konal,“ dodala.

KAREL LUKEŠ, MARTINA SIHELSKÁ