Tachov - Ve středu 15. května započala dlouho očekávaná rekonstrukce náměstí v Tachově.

„Koncept rekonstrukce centra města začal již v roce 2003 a zahrnuje náměstí a přilehlé ulice jako funkční celek,“ řekl již dříve Deníku starosta města Tachova Petr Vrána. Jednání o budoucí podobě probíhala dle jeho slov mezi architektem, projektantem, zástupci mnoha dotčených úřadů a dalšími subjekty. Přípravné fáze projektu rekonstrukce náměstí zahrnovaly mimo jiné také dopravní řešení, které zachovává průjezdnost náměstí v obou směrech, parkovací místa a nově obslužné zálivy na krátkodobé parkování.

„Povrch náměstí bude tvořen velkoformátovou dlažbou v trasách hlavního pohybu a dlažbou v menších formátech v ostatních plochách. Obyvatelé města i turisté si budou moci nadále odpočinout ve stínu stromů, které na náměstí rostou,“ popsal budoucí vzhled náměstí starosta. Na budoucí podobu zeleně včetně stávajících i nových stromů si město najalo krajinářskou architektku, která dohlédne na správnou druhovou skladbu stromů i na květinovou výzdobu a soulad s novým mobiliářem.

Dle informací, které uvedlo na svém webu Město Tachov, by celá akce měla trvat dvanáct měsíců. Na rekonstrukci náměstí vyčlenilo město pro letošní rok ve svém rozpočtu 77 milionů korun.